centar

FERTILITET
Lečenje steriliteta

γυνή-žena

briga
o zdravlju
žene

Vaš ginekolog se prvenstveno bavi reproduktivnim, a ne opštim zdravljem žena (iako su ovi očigledno povezani). Smatramo već godinama da moramo otvorenije razgovarati o temama koje se tiču brojnih predstavnika ženske populacije svih starosnih dobi. Cilj nam je da demistifikujemo pojam ginekologije (sama reč grčkog porekla γυνή [gine] ili γυναίκα [ginaika] znači žena) i pomognemo damama da se sa što manje neugodnosti ili straha obrate za pomoć ili savet. Jer, Vaš ginekolog je osoba od poverenja.

Ginekološka ordinacija i centar za lečenje steriliteta Fertilitet

Vaš pouzdan partner po svim pitanjima ginekologije i akušerstva

Specijalista ginekologije i akušerstva. Uža oblast interesovanja — perinatologija.

- Prof. dr Nemanja Milinčić

Specijalizant ginekologije i akušerstva

- Dr Miloš Milinčić

6664

Posetilaca

104

Priloga

6

Kategorija

Novi prilozi


Sterilitet

COVID-19 i plodnost

Budućnost ljudske reprodukcije