Babyrapid

Brzi test trudnoće

PREPORUČITE

Babyrapid hCG test traka za rano otkrivanje trudnoće namenjen je kvalitativnom utvrđivanju povišenog nivoa humanog horionskog gonadotropina u urinu. Rezultat se može očitati vizuelno posle nekoliko minuta, dajući pozitivan ili negativan rezultat testa na trudnoću. Proizvod se može koristiti kao maxi comfort štapić, test traka ili kartica.

Ovaj test daje verovatnu dijagnozu trudnoće. Korisnik ne bi trebalo da donosi bilo kakvu medicinski važnu odluku pre konsultacije sa lekarom.

U zavisnosti od koncentracije hCG-a, pozitivni rezultati mogu se videti za samo 40 sekundi. Za sve rezultate, sačekajte 5 minuta da biste potvrdili svoje zapažanje. Ne očitavajte rezultat posle više od 30 minuta.

Rezultati

Pozitivan rezultat: Na traci su vidljive dve udaljene crveno obojene linije, jedna u polju kontrole (C), a druga u polju testa (T).

Negativan rezultat: Na traci je vidljiva samo jedna crveno obojena linija, u polju kontrole (C). U polju testa (T) ne pojavljuje se ni crvena niti ružičasta linija.

Nevažeći rezultat: Ne pojavljuje se kontrolna linija. Nedovoljna količina uzorka ili nepravilna proceduralna tehnika najverovatnije su razlozi za nepojavljivanje kontrolne linije. Pregledajte ponovo proceduru i ponovite test sa novom test trakom. Ako se ovaj problem opet pojavi, odmah prekinite sa upotrebom kompleta za testiranje i kontaktirajte lokalnog distributera.

Napomena:
Intenzitet crvene boje u polju testa (T) varira u zavisnosti od koncentracije hCG-a prisutnog u uzorku. Međutim, ni kvantitativna vrednost ni stopa povećanja hCG-a ne mogu se utvrditi ovim kvalitativnim testom.

Očekivane vrednosti

Babyrapid hCG test za rano otkrivanje trudnoće ima osetljivost od 25 mIU/mL i može otkriti trudnoću već oko 10 dana posle eventualnog začeća. Koncentracija hCG-a povećava se na 5-50 mIU/mL nedelju dana posle oplođenja i dostiže nivo od 100 mIU/mL u vreme prve izostale menstruacije.

Uzimanje uzorka

Uzorak urina mora se uzeti u čistoj i suvoj posudi. Poželjno bi bilo koristiti uzorak prve jutarnje mokraće budući da on obično sadrži najveću koncentraciju hCG-a. Međutim, mogu se koristiti i uzorci urina koji se uzmu u bilo koje doba dana. Uzorke urina koji sadrže vidljive čestice trebalo bi centrifugirati (laboratorija), filtrirati (laboratorija) ili pustiti da se slegnu (kućna upotreba) kako bi se dobio čist uzorak za testiranje

Ograničenja

 • Određena stanja osim trudnoće, uključujući trofoblastnu bolest i određene netrofoblastne neoplazme, uključujući tumore testisa, rak prostate, rak dojke i rak pluća, mogu prouzrokovati povišene nivoe hCG-a. Stoga prisustvo hCG-a u uzorku urina ne bi trebalo koristiti za dijagnostikovanje trudnoće, osim ukoliko je pojava ovih medicinskih stanja isključena.
 • Može se desiti da veoma razblaženi uzorci urina, što se vidi iz male specifične težine, ne sadrže reprezentativne nivoe hCG-a. Ukoliko se još uvek sumnja na trudnoću, trebalo bi uzeti uzorak prvog jutarnjeg urina posle 48 sati i testirati ga.
 • Lažno negativni rezultati mogu se javiti kada su nivoi hCG-a ispod nivoa osetljivosti testa. Ukoliko se još uvek sumnja na trudnoću, trebalo bi uzeti uzorak prvog jutarnjeg urina posle 48 sati i testirati ga.
 • Veoma mali nivoi hCG-a (manje od 50 mIU/mL) prisutni su u uzorku urina odmah posle oplodnje. Međutim, kako se značajan broj trudnoća tokom prvog trimestra okonča iz prirodnih razloga, rezultat testa koji je slabo pozitivan trebalo bi potvrditi ponovnim testiranjem uzorka prvog jutarnjeg urina posle 48 sati.
 • Babyrapid hCG test — pitanja i odgovori
  • Kako test funkcioniše?
   Baby Rapid Hcg test za rano otkrivanje trudnoće registruje hormon u vašem urinu koji telo luči tokom trudnoće (humani horionski gonadotropin). Količina hormona trudnoće povećava se kako trudnoća odmiče.
  • Ukoliko posumnjam da sam trudna, kada najranije mogu da uradim test?
   Možete uraditi test urina već 10 dana posle mogućeg začeća. Molimo pogledajte i navode u poglavlju Očekivane vrednosti.
  • Da li moram da uradim test sa prvom jutarnjom mokraćom?
   Iako test možete obaviti u bilo koje doba dana, prva jutarnja mokraća obično ima najveću koncentraciju i u njoj bi se nalazilo najviše hCG.
  • Koliko je test tačan?
   I laboratorijske i potrošačke kliničke studije pokazale su da je BABY RAPID hCG test za rano otkrivanje trudnoće tačan u 99% slučajeva.
  • Koji faktori mogu da utiču na rezultat testa?
   Određeni lekovi koji sadrže hCG (kao što je Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) mogu dati lažno pozitivan rezultat. Alkohol, pilule za kontracepciju, analgetici, antibiotici ili hormonske terapije koje ne sadrže hCG ne bi trebalo da utiču na rezultat testa.
  • Šta bi trebalo da radim ako rezultati testa pokažu da sam trudna?
   To znači da Vaš urin sadrži hCG i da ste najverovatnije trudni. Posetite doktora kako biste potvrdili trudnoću i porazgovarali sa njim o merama koje bi trebalo da preduzmete.
  • Da li rezultat može da znači i nešto drugo osim normalne trudnoće ukoliko pokaže da sam trudna?
   Određena zdravstvena stanja osim normalne trudnoće, kao što su cista jajnika ili vanmaterična trudnoća (trudnoća koja se razvija van materice) mogu prouzrokovati povišene nivoe hCG-a).
  • Kako mogu da znam da li je test urađen pravilno?
   Pojavljivanje crvene linije u polju kontrole (C) potvrdiće Vam da ste pravilno izvšršili test i da je upijena dovoljna količina urina.
  • Šta bi trebalo da uradim ako rezultat pokaže da nisam trudna?
   To znači da u Vašem urinu nije otkriveno prisustvo hCG-a i da najverovatnije niste trudni. Ako ne dobijete menstruaciju u roku od nedelju dana od vremena kada je trebalo, ponovite test sa novim testom. Ako ponovo dobijete isti rezultat i posle ponovljenog testa, a još uvek niste dobili menstruaciju, trebalo bi da konsultujete doktora.
  • Da li postoje neka graničenja?
   • Ovaj test daje verovatnu dijagnozu trudnoće. Korisnik ne bi trebalo da donosi bilo kakvu medicinski važnu odluku pre konsultacije sa lekarom.
   • Određena stanja osim trudnoće, uključujući trofoblastnu bolest i određene netrofoblastne neoplazme, uključujući tumore testisa, rak prostate, rak dojke i rak pluća, mogu prouzrokovati povišene nivoe hCG-a. Stoga prisustvo hCG-a u uzorku urina ne bi trebalo koristiti za dijagnostikovanje trudnoće, osim ukoliko je pojava ovih medicinskih stanja isključena.
   • Može se desiti da veoma razblaženi uzorci urina, što se vidi iz male specifične težine, ne sadrže reprezentativne nivoe hCG-a. Ukoliko se još uvek sumnja na trudnoću, trebalo bi uzeti uzorak prvog jutarnjeg urina posle 48 sati i testirati ga.
   • Lažno negativni rezultati mogu se javiti kada su nivoi hCG-a ispod nivoa osetljivosti testa. Ukoliko se još uvek sumnja na trudnoću, trebalo bi uzeti uzorak prvog jutarnjeg urina posle 48 sati i testirati ga.
   • Veoma mali nivoi hCG-a (manje od 50 mIU/mL) prisutni su u uzorku urina odmah posle oplodnje. Međutim, kako se značajan broj trudnoća tokom prvog trimestra okonča iz prirodnih razloga, rezultat testa koji je slabo pozitivan trebalo bi potvrditi ponovnim testiranjem uzorka prvog jutarnjeg urina posle 48 sati.