Na ovoj internet lokaciji razvijeni su jedinstveni alati koje nećete naći na sličnim sajtovima, ne samo u okruženju. Odlikuje ih visoka preciznost i jedinstven način prezentacije rezultata.

Kalkulator fetalnog rasta

Ovaj jedinstveni online alat procenjuje parametre dobijene ultrazvučnim pregledom za gestacijsku starost 14-40 nedelja. Vrednosti koje treba uneti su obim glave (HC), biparijetalni prečnik (BPD), obim stomaka (AC) i dužina butne kosti (FL).

Kalkulator procenjuje težinu fetusa (EFW) za izabrani pol, kao i gestacijsku starost (GA), a rezultati se prikazuju u tabeli i na grafikonu. Takođe, procenjuje svaki od unetih parametara. Zasnovan na podacima o rastu fetusa Svetske zdravstvene organizacije i koristi postupke za ozračunavanje koji su se pokazali kao najprecizniji. Grafikoni odražavaju ukupnu varijaciju rasta fetusa u odabranim zdravim trudnoćama sa niskim rizikom pod povoljnim nutritivnim i socijalnim uslovima, tj. pokazuju zavisnost nekih karakerističnih parametara za fetus u funkciji percentila (od 2.5 do 97.5).

BMI kalkulator

Kalkulator procenjuje indeks telesne mase po polu za uzrast 2-20 godina.

Često se srećemo sa kalkulatorima za izračunavanje indeksa telesne mase (BMI) odraslih osoba, ali ne i sa kompleksnim alatima za procenu BMI kod dece i adolescenata gde sam podatak o indeksu telesne mase nije dovoljan za formiranje slike o uhranjenosti, već se dobijena vrednost mora uporediti sa rezultatima merenja za grupu istog pola i uzrasta. 

Ovaj jedinstveni online alat zasnovan je na obimnim istraživanjima CDC i karakteriše ga visoka preciznost. Umesto da vrednost BMI procenjujete nesigurnim metodama pomoću tabela ili grafikona, prepustite to kalkulatoru koji se odlikuje preciznošću izračunavanja do 5 decimala.

Kalkulator težine u trudnoći

Kalkulator telesne težine u trudnoći je koristan alat za procenu koliko kilograma biste trebali dobiti tokom trudnoće. Pomoću njega možete pratiti koje su preporučene vrednosti težine, odnosno porasta težine, iz nedelje u nedelju trudnoće. Imajte na umu da su ove vrednosti samo približne - ne brinite ako je vaše debljanje nešto brže ili sporije.

Upoznati smo sa različitim promenama koje se dešavaju na telu trudnice, ali manje sa tim zašto je veoma važno pratiti i kontrolisati promenu težine tokom trudnoće. Kalkulator vam može pomoći da utvrdite šta je normalno debljanje u ovom periodu, a vaš lekar će vam ukazati na to kakve bi vas fluktuacije kilograma trebale brinuti i šta one mogu značiti.

Kalkulator trudnoće

Procenu parametara trudnoće možete uraditi korišćenjem datuma početka poslednje menstruacije, zatim datuma začeća, ultrazvučnog pregleda, transfera embriona ili datuma porođaja. U zavisnosti od ulaznih podataka, kalkulator procenjuje parametre trudnoće (datum porođaja, trimestre, zrelost, tj. gestacijsku starost trudnoće na današnji dan i dr.). Većina trudnoća traje oko 40 nedelja, od prvog dana poslednje menstruacije, ili 38 nedelja, od dana začeća.

Trudnoća se može podeliti po trimestrima, a svaki od njih obuhvata određen broj nedelja. Iako ne postoji zvanična definicija, u praksi svaki trimestar traje tri meseca. Prvi trimestar obuhvata prvih 13 nedelja trudnoće, drugi trimestar nedelje 14-27, dok se smatra da ste ušli u treći trimestar ulaskom u 28. nedelju trudnoće.

Kalkulator ovulacije

Na osnovu trajanja i datuma početka menstrualnog ciklusa, kalkulator procenjuje plodni prozor i dan ovulacije za izabrani ciklus, kao i početne datume i plodne dane za sledeća tri ciklusa. Poznavanje dana u koje ćete najverovatnije biti plodni može vam povećati šanse da zatrudnite. Ovo je period koji traje oko 6 dana, odnosno od 3-4 dana pre ovulacije, do dana nakon ovulacije.

Muška polna ćelija u reproduktivnom traktu žene može da živi do 5 dana. S druge strane, životni vek oslobođene jajne ćelije iznosi oko 12-24 sata, pa čak i manje. Moguće je da zatrudnite bilo kog dana u ovom periodu. Pri tome, najveće šanse da zatrudnite su ako imate seksualne odnose u dva dana pre, kao i na sam dan ovulacije. Nakon 24 časa od ovulacije, tehnički više nije moguće ostati u drugom stanju.

Prilozi iz iste kategorije