Medicinski rečnik

Rečnik ili pojmovnik na ovoj strani je abecedna lista pojmova iz domena medicine, pre svega ginekologije i akušerstva, sa definicijama za te pojmove. Glosar je formiran u cilju lakšeg praćenja stručnog teksta u mnogobrojnim prilozima na ovom sajtu. Postojeći pojmovi se dinamički povezuju sa tekstualnim prilozima. Ukoliko vam je potrebno tumačenje neke dijagnoze, njena šifra ili latinski naziv, u okviru sajta je omogućena i pretraga tzv. 10. revizije Međunarodne klasifikacije dijagnoza, ili MKB-10.