LEKOLID™

Prirodni tretman endometrioze

PREPORUČITE

LEKOLID™ je dodatak ishrani koji sadrži kvercetin, kurkumu i N-acetilcistein, a formulacija pripremljena korišćenjem ENDOBASP® tehnologije. To znači da je apsorpcija ovih supstanci iz digestivnog trakta i njihova bioiskoristljivost 10 puta veća u poređenju sa drugim načinima pripreme.

LEKOLID™ je prirodni preparat namenjen ženama koje imaju endometriozu. Endometrioza je poremećaj koji predstavlja prisustvo tkiva sluzokože materice (endometrijuma) van šupljine materice. Ovakvo tkivo se ponaša kao i tkivo koje je lokalizovano u materici, tj. u svakom ciklusu raste, buja i krvari. Dok endometrijum koji je u šupljini materice može slobodno da raste i razvija se, na drugim mestima vrši pritisak na okolne strukture, pa izaziva kako kratkoročne, tako i dugoročne poremećaje (sterilitet).

Primena LEKOLIDA u terapiji endometrioze omogućava smanjenje bola i progresije bolesti, sprečavanje recidiva bolesti bez remećenja hormonskog statusa. Preparat je potpuno prirodan, bez neželjenih efekata i komplikacija.

Sastav

LEKOLID™ 1 TABLETA
KVERCETIN
200 mg
KURKUMA 210 mg
KURKUMINOIDI 200 mg
N-ACETILCISTEIN 150 mg

  • Kvercetin pripada klasi flavonoida, široko je rasprostranjen u biljnom svetu u kori, kori jabuka i luka, u kakau, crvenom voću i u brokoliju. Kvercetin u Lekolidu je iz ekstrakta Shopora japonica (japanski bagrem).
  • Kurkuma ili indijski šafran (latinski naziv: Curcuma longa). Aktivna supstanca: kurkuminoidi. Kurkuma spada u biljke klasifikovane kao GRAS – Generally Recognized As Safe Substances, odnosno supstance generalno priznate kao bezbedne. Nema akutne ili hronične toksičnosti. Kod ljudi je bezbedan čak i u visokim dozama (8g/dnevno).
  • N-Acetilcistein je forma L-cisteina. L-cistein je higroskopan i razgrađuje se tako što polako oksidiše, dok je NAC stabilniji i bolje se absorbuje. Ova aminokiselina stabilizuje proteinske strukture i neophodna je za formiranje glutationa, jednog od najznačajnijih antioxidanasa koji uklanja slobodne radikale koji oštećuju ćeliju.
  • ENDOBASP® tehnologija je inovativna tehnologija (patentirana) koja zahvaljujući sinergiji sa pokretačima apsorpcije (bromelin, l-arginin, estar saharoze, piperin) čini aktivne sastojke LEKOLID®-a visoko bioraspoloživim u tankom crevu i poboljšava antiinflamatornu i antiproliferativnu aktivnost. Takođe, obezbeđuje i gastroprotekivni efekat tablete.

Način upotrebe

1 tableta dnevno, u ciklusu od 3 meseca.

Posebne mere opreza

Proizvod nije namenjen osobama osetljivim na neki od sastojaka, trudnicama, dojiljama i deci mlađij od 3 godine, osobama sa opstrukcijom žučnih puteva i sa kamenjem u žuči, kao i osobama na antikoagulantnoj terapiji. Preporučena dnevna doza se ne sme prekoračiti.