Aktivna Folna 5-MTHF

Potpuno bioraspoloživ oblik metil folata

PREPORUČITE

5-MTHF (L-5 metiltetrahidrofolat) je aktivni, bioraspoloživi oblik folne kiseline - folat, značajan za razvoj ploda, nervni sistem, zdravlje srca i raspoloženje. Veoma je važno za žene u reproduktivnom periodu, naročito ako planiraju trudnoću (kako pre začeća, tako i tokom prva 3 meseca trudnoće) da unose dovoljne količine folne kiseline.

Uzimanjem dijetetskog suplementa 5-MTHF (5-metiltetrahidrofolata) omogućavate svom telu da odmah koristi folat u svim neophodnim procesima u organizmu, a naročito tokom trudnoće kada su potrebe za folatom povećane.

Brojna istraživanja govore da se unošenjem aktivnog oblika folne kiseline smanjuje mogućnost da kod ploda dođe do oštećenja nervnog sistema i razvojnih defekata (nesrastanja neuralne cevi, spine bifide, rascepa usne i gornjeg nepca). Takođe se smanjuje rizik od spontanog pobačaja.

Dnevne potrebe za folnom kiselinom se povećavaju u trudnoći (zbog eritropoeze majke, razvoja placente i fetusa) i najčešće se ne mogu zadovoljiti samo putem hrane pošto je folat veoma nestabilan, osetljiv na toplotu i svetlost. Trudnica bi npr. morala da pojede dnevo oko 20 kg brokolija, 16 pomorandži... kako bi zadovoljila povećane potreba za folnom kiselinom. Zato se preporučuje dodatna suplementacija aktivnim oblikom folne kiseline, metil folatom koji se potpuno iskorišćava.

Folna kiselina mora da se kroz niz metaboličkih procesa razloži do aktivnog oblika 5-metiltetrahidrofolata (5-MTHF) koji je ljudskom telu neophodan. 5-MTHF je već razloženi aktivni oblik koji telu obezbeđuje odmah ono što mu je potrebno. Nedostatak folata se javlja najčešće zbog smanjene resorpcije iz hrane, kao posledica korišćenja određenih lekova ili tokom stanja povećane potrebe, kao što je trudnoća. Trudnicama sa visokim rizikom za razvoj defekta neuralne tube (porodična istorija, ako je prethodna trudnoća bila sa DNT, celijačna bolest, malapsorpcija, dijabetes melitus, uzimanje antiepileptika) preporučuje se uzimanje većih doza folne kiseline i do dvanaeste nedelje trudnoće, a u slučajevima kada trudnica ima anemiju srpastih ćelija, suplementacija se nastavlja tokom cele trudnoće. Ukoliko postoji genska mutacija (gena MTHFR), proizvodnja enzima (metiltetrahidrofolatreduktaze) je u velikoj meri onemogućena jer ovaj enzim pretvara folnu kiselinu u njen metabolički aktivan, bioraspoloživ oblik. U tom slučaju unos folne kiseline nema efekta, pošto je onemogućeno njeno razlaganje do aktivnog oblika 5-MTHF-a, tako da dolazi do nagomilavanja koje može biti štetno.

5-MTHF, metabolički aktivan oblik folne kiseline, važan je za sintezu neurotransmitera u mozgu (serotonina, dopamina, melatonina, epinefrina, norepinefrina), utičući pozitivno na raspoloženje, san, pamćenje, ponašanje. 5-MTHF deluje i na sintezu eritrocita, DNK, na održavanje nižih koncentracija homocisteina, pošto je zajedno sa vitaminom B12 donor metil grupe za pretvaranje homocisteina u metionin. Povišene vrednosti homocisteina povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti. Za nizak nivo homocisteina potrebni su aktivni oblici vitamina B9 i B12. Aktivni 5-MTHF takođe smanjuje mogućnost maskiranja nedostatka vitamina B12.

Sastav

Jedna kapsula sadrži 1mg folata (L-5 metiltetrahidrofolat).

3/5 populacije nema enzim 5-mthf reduktazu. Najčešće zbog genetske predispozicije, organizam nema sposobnost da folnu kiselinu pretvori u aktivan oblik koji može da koristi. Stoga se preporučuje dodatna suplementacija aktivnim oblikom 5-MTHF. Folat koji se nalazi u hrani je jako nestabilan i osetljiv na toplotu i svetlost, tako da se ne zna koliko se iskorišćava iz hrane. Suplementacija aktivnim 5-MTHF oblikom folne kiseline je neophodna.