Laktacija

Dojenje je ključno za zdravlje deteta

PREPORUČITE

Preporuke SZOKoje su prednosti dojenja za majku?Lekovi tokom dojenja?

Ako bi vaša beba mogla da bira šta će jesti tokom prvih meseci života, sigurno bi izabrala vaše mleko. Ono je savršena hrana za novorođenče i sadrže apsolutno sve hranljive materije, vitamine, hormone i odbrambene supstance koje su neophodne za pravilan rast i razvoj vašeg deteta.

Majčino mleko poboljšava imunitet deteta, smanjuje šansu za nastajanje kasnijih bolesti u životu - alergije, astme, raznih vrsta infekcija. Deca koja su sisala, imaju manji rizik od razvijanja gojaznosti, dijabetesa, problema sa zubima i raznih drugih metaboličkih bolesti. Određeni naučni instituti tvrde da čak postoji i značajna razlika između koeficijenta inteligencije one dece koja su sisala i one koja nisu. Što se duže doji, veće su šanse da će beba imati više koristi od majčinog mleka.

Preporuke SZO

Tokom puerperijuma, glavna funkcija koja se uspostavlja je dojenje. SZO i UNICEF preporučuju da se dojenje započne u roku od prvog sata od rođenja i da se isključivo doji prvih 6 meseci života - što znači da nema druge hrane ili tečnosti, uključujući vodu. Dojenje je jedan od najefikasnijih načina za osiguranje zdravlja i opstanka deteta. Preko 820 000 dece moglo bi se spasiti godišnje ako bi se sva deca od 0-23 meseca optimalno dojila. Na globalnom nivou, samo 40% novorođenčadi mlađih od šest meseci se prehranjuje isključivo dojenjem, a samo 3 od 5 beba se doji tokom prvog sata života.

Dojenčad treba dojiti na zahtev, dakle onoliko često koliko dete želi, danju i noću. Ne smeju se koristiti boce, sise ili dude.

Od navršenih 6 meseci, deca treba da počnu da jedu sigurnu i adekvatnu komplementarnu hranu, dok doje i dalje, do 2 godine i više.

Nema tog mleka u prahu za bebe koje može da zameni vaše mleko, nema te cucle koja ima toplinu majčine bradavice, nema te flašice koja bebi može da zameni majčine grudi. Veštačko mleko dajte svojoj bebi samo ako nemate dovoljno svog mleka ili nemate mleka uopšte.

Koje su prednosti dojenja za majku?

Prednosti za majku uključuju manji gubitak krvi nakon porođaja, bolju kontrakciju materice i smanjenu postporođajnu depresiju. Dojenje odlaže povratak menstruacije i plodnosti, fenomen poznat kao laktaciona amenoreja. Dugoročne koristi za majku uključuju smanjeni rizik od raka dojke, kardiovaskularnih bolesti i reumatoidnog artritisa. Dojenje je takođe jeftinije od hranjenja dojenčadi.

Održavanje laktacije je naporan i zahtevan poduhvat, samo hrabre i odvažne, zrele i odgovorne majke doje svoju decu, sve priče o prekidu laktacije su prazne u svom sadržaju.

Prekid dojenja majka sama izaziva tako što dete prevodi na potpunu ishranu i obično nakon perioda dojenja od godinu dana i duže. Ablaktacija može biti i artificijalna. Ona se obavlja medikamentozno (Bromokriptin tbl. a. 2.5 mg 2x1 dnevno, par dana ili nedelja). Uz ovo, ide elevacija i pritiskanje grudi, uz smanjeni unos tečnosti.

Lekovi tokom dojenja?

Prvo i osnovno pitanje koje svaka majka sebi ili lekaru postavi jeste koji lek uzimati, kako lek dolazi u majčino mleko i kako i na koji način deluje na odojče?

Već smo rekli da je mleko osnovna hrana za odojče, a sada ćemo videti kako lekovi utiču na stvaranje mleka i kvalitet mleka, odnosno kako se dalje prenose na dete.

Od osobina samog leka (farmakološke i fizičkohemijske) zavisi i njegova pojava u mleku. Na odojče lek može delovati direktno dojenjem mleka koje sadrži određenu koncentraciju leka. Ovako unešen lek u organizam deteta može imati loš ili čak toksičan uticaj na odojče. Pogotovo su opasni specifični lekovi, kao što su hormoni, lekovi za lečenje kardiovaskularnih bolesti ili psihotropni lekovi, koji negativno utiču na osetljiva tkiva i organe deteta. Lek takođe može dovesti do smanjenja lučenja mleka ili do lučenja manje kvalitetnog mleka.

Koliko je važno da se dojilje zainteresuju za ovu problematiku, još je važnije da vaš ginekolog bude upoznat sa rizicima koje nosi dojenje i upotreba lekova. Lekovi se u periodu dojenja koriste samo u medicinski opravdanim i u urgentnim stanjima. Ukoliko je lek rizičan, u periodu upotrebe treba izbegavati dojenje deteta ili izbegavati sam lek. Tokom upotrebe leka ili pred nastavak dojenja, obavezno konsultovati vašeg ginekologa.

Posavetujte se sa vašim ginekologom pre upotrebe leka tokom dojenja. Uz svaki lek ćete dobiti obaveštenje o uticaju na dojenje, pa tako imate sledeće savete: IZBEGAVATI, OPREZ (ekskretuje se u mleko), KONTRAINDIKOVAN, KOMPATIBILAN, NEMA DOKAZA O ŠTETNOSTI.

Prilozi iz iste kategorije