Vakcina protiv COVID-19 tokom trudnoće i dojenja

Da li korist nadmašuje rizik?

PREPORUČITE

Pfizer-BioNtech, Moderna, Johnson&JohnsonZaključak o preporuci vakcine kod trudnicaVakcinacija dojilja?Neželjeni efekti vakcineSputnik VAstraZenecaSinopharm

Upoznajte se sa trenutnim naučnim stavom svetskih medicinskih centara na temu vakcinacije trudnica, dojilja i žena koje planiraju trudnoću.

Iako je ukupan rizik od teške bolesti nizak, trudnice i porodilje imaju povećan rizik od teške bolesti izazvane COVID-19 u poređenju sa opštom populacijom žena u reproduktivnom periodu. Teška bolest uključuje bolest koja zahteva hospitalizaciju, intenzivnu negu, potrebu za ventilatorom ili posebnom opremom za disanje ili bolest koja dovodi do smrti. Osim toga, trudnice sa COVID-19 imaju povećan rizik od prevremenog porođaja i mogu biti izložene povećanom riziku od drugih neželjenih ishoda trudnoće, u poređenju sa trudnicama bez COVID-19.

Pfizer-BioNtech, Moderna, Johnson&Johnson

Dokazi o bezbednosti i efikasnosti vakcinacije protiv COVID-19 tokom trudnoće, iako ograničeni, rastu. Ovi podaci ukazuju na to da koristi od primanja vakcine protiv COVID-19 nadmašuju sve poznate ili potencijalne rizike od vakcinacije tokom trudnoće.

 • Životinjske studije. Studije na životinjama koje su primale Moderna, Pfizer-BioNTech ili Johnson & Johnson vakcinu protiv COVID-19 pre ili tokom trudnoće nisu otkrile nikakve rizike kod trudnih životinja ili njihovih plodova. 
 • U prethodnim kliničkim ispitivanjima vakcina koje koriste virusni vektor (Johnson&Johnson) nije bilo neželjenih ishoda povezanih sa trudnoćom. Vakcine koje koriste isti virusni vektor davane su trudnicama u svim trimestrima trudnoće, uključujući i vakcinaciju protiv ebole. U ovim ispitivanjima nijedan neželjeni ishod vezan za trudnoću, uključujući štetne ishode koji utiču na bebu, nije bio povezan sa vakcinacijom.
 • Vakcine protiv COVID-19 ne izazivaju infekciju, uključujući trudnice ili njihove bebe. Nijedna od vakcina protiv COVID-19 ne sadrži živi virus koji uzrokuje COVID-19, pa vakcina protiv COVID-19 ne može nikoga zaraziti od COVID-19, uključujući trudnice ili njihove bebe.
 • Rani podaci o bezbednosti primanja vakcine protiv COVID-19 (Moderna ili Pfizer-BioNTech) tokom trudnoće su ohrabrujući. CDC je objavio prve  podatke o bezbednosti primanja vakcine protiv COVID-19 tokom trudnoće. U izveštaju su analizirani podaci iz tri sistema za nadzor bezbednosti koji su prikupili informacije o vakcinaciji protiv COVID-19 tokom trudnoće. Ovi rani podaci nisu pronašli nikakve zabrinutosti za bezbednost trudnica koje su bile vakcinisane ili njihove bebe.
  Drugi izveštaj se odnosio na trudnice koje su bile vakcinisane pre 20 nedelja trudnoće. Naučnici nisu otkrili povećan rizik od pobačaja među trudnicama koji su tokom trudnoće primili vakcinu protiv COVID-19.
 • Rani podaci ukazuju na to da primanje vakcine protiv  COVID-19 tokom trudnoće smanjuje rizik od infekcije. Nedavna studija iz Izraela uporedila je trudnice koje su primile vakcinu protiv COVID-19 sa onima koje nisu. Naučnici su otkrili da je vakcinacija smanjila rizik od infekcije virusom koji izaziva COVID-19.
 • Vakcinacija trudnica stvara antitela koja bi mogla zaštititi bebu. Kada trudnice tokom trudnoće prime vakcinu protiv COVID-19, njihova tela grade antitela protiv COVID-19, slično kao i kod žena opšte populacije. U krvi iz pupčanika pronađena su antitela nastala nakon što je trudnica primila vakcinu protiv COVID-19. To znači da bi vakcinacija protiv COVID-19 tokom trudnoće mogla pomoći u zaštiti beba od COVID-19. Potrebno je više podataka da bi se utvrdilo kako ova antitela, slična onima proizvedenim sa drugim vakcinama, mogu pružiti zaštitu bebi.
 • U toku su ili se planiraju dodatna klinička ispitivanja koja proučavaju sigurnost vakcina protiv COVID-19 i koliko dobro funkcionišu kod trudnica. Proizvođači vakcina takođe prikupljaju i pregledaju podatke od žena u završenim kliničkim ispitivanjima koje su primile vakcinu i zatrudnele.

Zaključak o preporuci vakcine kod trudnica

Vakcinacija protiv COVID-19 se preporučuje se svim osobama starijim od 12 godina, uključujući i trudnice. Ako ste trudni, možda biste želeli da razgovarate sa svojim lekarom o vakcinaciji protiv COVID-19. Iako bi takav razgovor mogao biti od pomoći, pre vakcinacije nije suštinski potreban. Možete dobiti vakcinu protiv COVID-19 bez dodatnih informacija od svog lekara.

Ako ste zatrudneli nakon što ste primili prvu dozu vakcine protiv COVID-19 za koju su potrebne dve doze ili više, trebalo bi da dobijete drugu dozu da biste dobili što je moguće veću zaštitu. Ako imate temperaturu nakon vakcinacije, obavezno uzmite Paracetamol jer je groznica povezana sa nepovoljnim ishodima trudnoće.

Vakcinacija dojilja?

Klinička ispitivanja vakcina protiv COVID-19 nisu uključivala dojilje. Pošto vakcine nisu proučavane kod dojilja, dostupni su ograničeni podaci o:

 • Bezbednosti vakcina protiv COVID-19 kod žena koji doje;
 • Efekti vakcinacije na dojene bebe;
 • Efekti na proizvodnju ili izlučivanje mleka.

Vakcine protiv COVID-19 ne mogu izazvati infekciju kod ljudi, uključujući majku ili bebu, a vakcine su efikasne u sprečavanju COVID-19 kod ljudi koji doje. Nedavni izveštaji su pokazali da dojilje koje su primile vakcine protiv COVID-19 imaju antitela u majčinom mleku, što bi moglo pomoći u zaštiti njihovih beba. Potrebno je više podataka da bi se utvrdilo kakvu zaštitu ova antitela mogu pružiti bebi.

Neželjeni efekti vakcine

Nuspojave se mogu javiti nakon primanja bilo koje od dostupnih vakcina protiv COVID-19, posebno nakon druge doze za vakcine koje zahtevaju dve doze. Trudnice nisu prijavile različite nuspojave od osoba koje nisu trudne nakon vakcinacije vakcinama protiv COVID-19 (vakcine Moderna i Pfizer-BioNTech). Ako imate temperaturu nakon vakcinacije, trebalo bi da uzmete Paracetamol.

Iako retko, neki ljudi su imali alergijske reakcije nakon primene vakcine protiv COVID-19. Razgovarajte sa svojim lekarom ako ste u prošlosti imali alergijsku reakciju na bilo koju drugu vakcinu ili injekcionu terapiju (intramuskularnu, intravenoznu ili potkožnu).

Ključna pitanja o kojima možete razgovarati sa svojim lekarom su:

 • Nepoznati rizici od razvoja teške alergijske reakcije;
 • Prednosti vakcinacije.

Ako imate alergijsku reakciju nakon što ste primili vakcinu protiv COVID-19 tokom trudnoće možete bez rizika primiti antialergijsku terapiju.

Vakcinacija žena koje planiraju trudnoću

Vakcinacija protiv COVID-19 preporučuje se svim osobama starijim od 12 godina, uključujući žene koje pokušavaju da zatrudne ili bi mogli zatrudneti u budućnosti, kao i njihove partnere.

Sputnik V

Trudnice se mogu vakcinisati vakcinom Sputnik V samo kada koristi za majku nadmašuju rizike po fetus, navodi se uputstvima za vakcinu.

Nema iskustava u kliničkoj upotrebi Gam-COVID-Vac (Sputnik V) tokom trudnoće. Tokom istraživanja reproduktivne toksičnosti na životinjama, nema negativnog uticaja na tok trudnoće i razvoj embriona kod ženskih vrsta i na prenatalni razvoj njihovog potomstva. S tim u vezi, Sputnik V vakcinu treba primiti tokom trudnoće samo kada očekivana korist za majku nadmašuje potencijalne rizike za fetus.

Nacionalni centar za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja takođe izdaje obaveštenje da se Sputnik V ne može koristiti tokom dojenja.

AstraZeneca

Iako su u trudnoći žene u većem riziku od ozbiljne infekcije COVID-19, vrlo je malo podataka dostupno za procenu sigurnosti vakcine AstraZeneca u trudnoći.

Trudnice mogu primiti vakcinu ako korist od vakcinacije premašuje potencijalne rizike vakcinacije.

Iz tog razloga, trudnice sa visokim rizikom od izloženosti SARS-CoV-2 (npr. zdravstveni radnici) ili koje imaju komorbiditete koji povećavaju rizik od teške bolesti, mogu se vakcinisati u konsultaciji sa svojim lekarom.

Sinopharm

Dostupni podaci o Sinopharm vakcini protiv COVID-19 kod trudnica nisu dovoljni za procenu efikasnosti vakcine ili rizika povezanih sa vakcinom u trudnoći. Međutim, ova vakcina je inaktivirana vakcina sa adjuvansima koji se rutinski koriste u mnogim drugim vakcinama sa dokumentovanim dobrim bezbednosnim profilom, uključujući i trudnice. Stoga se očekuje da će efikasnost vakcine Sinopharm protiv COVID-19 kod trudnica biti uporediva sa efikasnosšću vakcina koje funkcionišu po istom principu.

U međuvremenu, SZO preporučuje upotrebu vakcine Sinopharm protiv COVID-19 kod trudnica kada koristi od vakcinacije za trudnicu nadmašuju potencijalne rizike.

Info :

WHO – World Health Organization

CDC – Centers for Disease Control and Prevention

Gamaleja – The National Research Center for Epidemiology and Microbiology Gamaleya

Prilozi iz iste kategorije