Ginekolog vas je uputio na ultrazvučno skeniranje radi procene veličine bebe i zapremine amnionske tečnosti. Ova vrsta ultrazvučnog pregleda naziva se skeniranje rasta fetusa.

Uobičajeni razlozi za skeniranje rasta u trudnoći uključuju sledeće:

 • Vaš stomak meri manje ili više od očekivanog.
 • Prethodne komplikacije u trudnoći.
 • Dijabetes majke ili visok krvni pritisak.

Tokom skeniranja rasta fetusa, vrše se različita merenja fetusa. Merenja se procenjuju na grafikonu rasta, prema broju nedelja trudnoće u kojima ste bili u vreme skeniranja (gestacijska starost).

Glavna fetalna merenja preduzeta za skeniranje rasta uključuju:

 • Biparijetalni prečnik (BPD)
 • Opseg glave (HC)
 • Obim stomaka (AC)
 • Dužinu butne kosti (FL)

Procenjena fetalna težina (EFW) može se izračunati kombinovanjem gornjih merenja. EFW se može proceniti na grafikonu ili korišćenjem softvera (kalkulatora) kako bi se utvrdilo da li je fetus prosečne, veće ili manje veličine za svoju gestacijsku starost.

Ako je procena fetalne težine ispod donje linije od 10 percentila na grafikonu, smatra se da je mala za gestacijsku starost (SGASmall for Gestational Age). Ako je težina ploda iznad gornje linije od 10 percentila na grafikonu (iznad 90 percentila), smatra se da je velika za gestacijsku starost (LGAlarge for Gestational Age).

Važno je napomenuti da ponovljena ultrazvučna merenja istog fetusa mogu varirati i procenjena težina fetusa se može razlikovati i do 20%.

Skeniranje rasta ne predstavlja rutinsku proveru bebe na abnormalnosti. Ultrazvučno skeniranje koje može biti indikativno za abnormalnosti fetusa rutinski se izvodi ranije u trudnoći, između 18 i 20 nedelja gestacije.

Fetus je mali za gestacijsku starost (SGA)

Većina fetusa za koje se pokazalo da su mali za gestacijsku starost su zdravi, ali nekima će možda biti potrebna dodatna ultrazvučna procena kako bi se utvrdilo da adekvatno rastu. Takođe se mogu izvoditi i drugi ultrazvučni testovi, poput provere količine amnionske tečnosti oko fetusa i merenja protoka krvi u pupčanoj vrpci (doppler pupčane arterije).

Šta je ograničenje rasta fetusa (FGR)?

Ograničenje rasta fetusa (FGRFetal Growth Restriction) je termin koji se koristi za opisivanje fetusa koji ne raste adekvatno pre rođenja. Takođe se naziva i intrauterino ograničenje rasta (IUGR – Intrauterine Growth Restriction).

FGR može postati očigledan tek nakon dva ili više ultrazvuka. Zbog varijacije ultrazvučnih merenja, potrebne su najmanje dve nedelje između snimaka rasta fetusa. Ostali znaci koji mogu ukazivati na FGR su promene u protoku krvi iz pupčane vrpce i smanjena zapremina amnionske tečnosti.

Šta uzrokuje ograničenje rasta fetusa?

Neki od osnovnih uzroka FGR uključuju sledeće:

 • Placentalna insuficijencija - kada placenta ne uspeva da obezbedi odgovarajuću ishranu fetusu u razvoju.
 • Abnormalnost fetusa - neke anomalije fetusa povezane su sa odloženim rastom.
 • Višeplodna trudnoća - može uticati na jedan ili više fetusa.
 • Infekcija majke npr. citomegalovirusom (CMV).
 • Loša ishrana.
 • Pušenje, alkohol, droge i neki lekovi.
 • Medicinska stanja koja utiču na majku, poput visokog krvnog pritiska i dijabetesa.

Kako se upravlja ograničenjem rasta fetusa?

Ako se sumnja na ograničenje rasta fetusa, vaš lekar može preporučiti neke testove kako bi identifikovao osnovni uzrok. Testovi koji se mogu ponuditi uključuju:

 • proširena ultrazvučna procena radi provere glavnih strukturnih abnormalnosti;
 • amniocenteza, da biste utvrdili da li vaša beba ima hromozomsku abnormalnost;
 • test krvi majke za proveru infekcije.

Vaša trudnoća će se pažljivo pratiti redovnim ultrazvukom kako bi se izmerilo:

 • kontinuirani rast fetusa (obično svake dve nedelje);
 • protok krvi iz pupčane arterije primenom Doppler ultrazvuka;
 • druge doplerske studije krvotoka;
 • zapreminu amnionske tečnosti.

Ako se sumnja na ograničenje rasta, možda će biti potreban prijem u bolnicu kako bi se mogao preduzeti redovni nadzor fetusa. Može se izvršiti fetalno praćenje srčanog rada kardiotokografom (CTG). Ako se stanje fetusa smatra lošim, a nastavak trudnoće ne smatra sigurnim, tada se razmatra porođaj.

Ako se porođaj preporučuje pre 37 nedelja trudnoće, lekar će razmotriti primenu injekcije steroida i magnezijum sulfat (ako su kraće od 30 nedelja) kako bi smanjio rizik za novorođenče od komplikacija povezanih sa nedonoščadi.

Šta mogu da uradim?

Važno je da svojoj bebi pružite najbolju moguću šansu:

 • održavanjem zdrave ishrane;
 • ne smete pušiti, piti alkohol ili uzimati droge.

Šta se dešava nakon rođenja?

Za novorođenu bebu koja je imala problema sa rastom u materici, možda će biti potrebno zbrinjavanje u bolnici, u zavisnosti od njihove stanja, porođajne težine i koliko se dobro prilagođavaju životu van materice.

Fetus je veliki za gestacijsku starost (LGA)

Većina fetusa za koje se na ultrazvuku pokazalo da su veliki za gestacijsku starost, dobro su nahranjeni i zdravi po rođenju. U nekim slučajevima postoji osnovni uzrok da fetus bude velik, poput dijabetesa ili genetskog sindroma.

Dijabetes u trudnoći

Neke bebe su veće zbog dijabetesa majke tokom trudnoće, a posebno ako je nivo glukoze u krvi majke bilo teško kontrolisati. Veće bebe imaju povećan rizik od traume, uključujući distociju ramena. Distocija ramena se javlja kada se rodi glava bebe, ali ramena se zaglave i zahtevaju određene manevre kako bi se beba rodila. Kada se sumnja da je fetus prekomerno veliki, može se razmotriti indukcija porođaja ili carski rez.

Kada majka ima dijabetes u trudnoći, njihove bebe takođe imaju rizik od niskog nivoa šećera u krvi (hipoglikemije) nakon rođenja, jer više nemaju pristup visokom nivou šećera na koji su navikle u materici. Ovo može zahtevati praćenje i lečenje u jaslicama sa posebnom negom.

Značaj 4D ultrazvuka u trudnoći je što uključuje analizu kompleksnih anatomskih struktura, analizu spoljašnjih minor defekata fetusa, volumetrijsko merenje organa, plastične transparentne slike fetalnog skeleta, sagledavanje i analizu uterusne, placentne i fetalne vaskularizacije i vaskularne rezistencije.

Prilozi iz iste kategorije