Krioprezervacija

Zamrzavanje jajnih ćelija

PREPORUČITE

Šta je krioprezervacija?Vitrifikacija

Moderan način života, društveni trendovi, egzistencijalni problemi, ostvarenje u karijeri – najčešći su subjektivni razlozi zbog kojih sve veći broj žena u svetu, ali i kod nas odlaže potomstvo za kasnije životno doba. Zato je zamrzavanje jajnih ćelija, uz medicinske razloge, dobilo i jaku sociološku komponentu.

Zamrzavanje jajnih ćelija — krioprezervacija rešenje je za mnoge žene koje iz objektivnih ili subjektivnih razloga odlažu trudnoću. Naime, imajući u vidu činjenicu da ženska plodnost počinje da opada između 25. i 35. godine i da se taj pad dalje s godinama ubrzava, stvaraju se objektivne teškoće da žena zatrudni s protokom vremena, a naročito nakon 40. godine.
Zamrzavanje jajnih ćelija je naravno, rešenje i za sve žene koje za to imaju medicinske razloga kao što su operacije ili medicinski tretmani koji mogu uticati na neplodnost ili značajno smanjenu plodnost (npr. pre uklanjanja ovarijuma, pre odlaženja na onkološke tretmane kakvi su hemoterapija i radiologija i sl).
U programima lečenja neplodnosti (infertiliteta) krioprezervacija se i koristi uglavnom za zamrzavanje sperme, tkiva testisa, jajne ćelije i “viška” vitalnih embriona u toku VTO (IVF) tretmana.

Šta je krioprezervacija?

Krioprezervacija je proces u toku koga se ćelije ili čitava tkiva zamrzavaju kontrolisanim procesom zamrzavanja do vrlo niskih temperatura (-80°C) i čuvaju na temperaturi tečnog azota (-196°C). Na ovim niskim temperaturama, sve biološke aktivnosti, uključujući i biohemijske reakcije koje bi ćelije dovele do smrti, su zaustavljene.

Zamrzavanje neoplođenih jajnih ćelija uglavnom se sprovodi kod žena koje mogu izgubiti funkciju jajnika. Za razliku od prirodnog ciklusa u kome sazri samo jedna jajna ćelija, u ovom slučaju ženino telo se podstiče na proizvodnju većeg broja ćelija kako bi se od njih mogle odabrati one najbolje. Tada se parovima nudi mogućnost krioprezervacije embriona.
Krioprezervacija se može obaviti metodom sporog zamzavanja i metodom brzog zamrzavanja (vitrifikacijom). Prednost vitrifikacije u odnosu na sporo zamrzavanje je u postizanju boljeg kvaliteta embriona, veća je stopa preživelih embriona, a samim tim i procenat trudnoća.

Vitrifikacija

Embrioni se zamrzavaju procesom vitrifikacije, brzog zamrzavanja na temperaturi od -196˚C. Embrioni se čuvaju u zamrznutom stanju sve dok pacijenti ne zatraže njihovu upotrebu, a najduže 5 godina.

Postupak vitrifikacije uključuje zamrzavanje embriona oko 600 puta brže nego u slučaju konvencionalnog zamrzavanja. Ovaj ultrabrzi proces ne dozvoljava formiranje kristala leda u embrionu. Kao rezultat, vitrifikacija ne dovodi do traume embriona. Spore (konvencionalne) metode zamrzavanja imale su znatno slabije stope uspeha.

Čak 20-30% embriona ne preživi proces zamrzavanja i odmrzavanja, a embrioni koji su preživeli, imali su manje od 50% šanse da dovedu do trudnoće u poređenju sa svežim embrionima. Nasuprot tome, vitrifikovani embrioni imaju stopu preživljavanja višu od 80% i potencijal za stvaranje trudnoće koji je uporediv sa svežim embrionima.

Zamrzavanje sperme se koristi za akumulaciju spermatozoida iz više uzoraka, kod pacjenata sa oligospermijom, za obezbeđivanje sperme kod pacijenata koji su duže odsutni radi omogućavanja inseminacije u vreme ovulacije supruge i kod donor inseminacije.

Sperma i tkivo testisa (dobijeno prilikom dijagnostičkih biopsija testisa — TESA i TESE) mogu biti zamrznuti i sačuvani za buduću upotrebu u inseminacijama i VTO (IVF) programima.

Prilozi iz iste kategorije