VTO o trošku RFZO

Novine u postupku vantelesne oplodnje

PREPORUČITE

VTO o trošku RFZO - šta je sve novo?Na šta imamo pravo o trošku RFZO?Potrebne analize

Najvažnije novine za ulazak u proces VTO o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

VTO o trošku RFZO - šta je sve novo?

RFZO omogućava šira prava osiguranicima u vezi sa postupcima vantelesne oplodnje. Daje se mogućnost na neograničen broj pokušaja BMPO radi dobijanja prvog deteta, uz ocenu struke.

Starosna granica za žene pomera se na 43 godine u trenutku dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO.

Za stimulisani postupak BMPO žena sa svojim partnerom direktno se upućuje na Komisiju za BMPO u zdravstvenu ustanovu. Ukinuto je upućivanje partnera na lekarsku komisiju RFZO.

Izabrani lekar ginekolog je dužan da pre izdavanja uputa za Komisiju utvrdi da li par ispunjava kriterijume za sprovođenje postupka BMPO i ima li sve potrebne analize propisane od strane RFZO.

Postupak pred Komisijom za BMPO koji se odnosi na stimulisani postupak menja se na taj način da osigurano lice-žena putem telefona zakazuje pregled, za sebe i partnera i prilikom dolaska na zakazani pregled dostavlja kompletnu medicinsku dokumentaciju i potrebne upute. Pred Komisijom za BMPO, ženi se u postupku ocene obavlja ultrazvučni pregled, a muškarcu spermogram.

Ako Komisija utvrdi da bračni, odnosno vanbračni partneri ispunjavaju uslove za BMPO, izdaje im se Potvrda koja važi dvanaest meseci.  To je period u kojem je zdravstvena ustanova u obavezi da obavi postupak BMPO kod para.

Partneri pre pregleda na Komisiji za BMPO popunjavaju i potpisuju sledeće obrasce:

 • Izjavu o izboru zdravstvene ustanove u kojoj će se obaviti postupak.
 • Izjavu bračnih, odnosno vanbračnih partnera da iz postojeće zajednice nemaju biološku decu, odnosno da imaju jedno dete dobijeno iz postupka BMPO.
 • Izjavu partnera koji su saglasni da ukoliko bude postojala mogućnost zamrznu embrione.

Kod postupka za drugo dete parovi dokazuju da imaju jedno dete dobijeno iz postupka  BMPO, tako što prilažu otpusnu listu sa porođaja, odnosno otpusnu listu novorođenčeta.

Za vanbračne partnere radi ostvarivanja prava BMPO o trošku RFZO neophodna je izjava overena od strane javnog beležnika da je par u vanbračnoj zajednici.

Parovima se na teret redovnog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje i zamrzavanje šest embriona sa rokom čuvanja do pet godina.

Država je do sada plaćala šest pokušaja za prvo dete, kao i tri pokušaja za drugo dete.

Na šta imamo pravo o trošku RFZO?

 • Neograničen broj stimulisanih postupaka BMPO i tri krioembriotransfera ima osigurano lice (žena) do 43. rođendana, u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova koja nema dece u zajednici (BMPO za prvo det).
 • Dva stimulisana postupka BMPO i jedan krioembriotransfer ima žena do 43 godine života koja u postojećoj zajednici ima jedno dete dobijeno u postupku BMPO za drugo dete.
 • Na teret RFZO-a obezbeđuje se i zamrzavanje embriona (u tri slamčice do 6 embriona, maksimum 2 embriona u jednoj slamčici), sa rokom čuvanja do 5 godina za prvo dete.
 • Specijalista infertiliteta treba da dâ preporuku za vantelesnu oplodnju, čime su ispunjeni početni uslovi za VTO preko RFZO-a.

Potrebne analize

Žena treba da uradi sledeće analize:

 • Cervikalni bris na bakterije i vaginalni bris na bakterije, bris na hlamidiju i bris na bakterijsku vaginozu;
 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL ― serologija;
 • Rubella ― serologija;
 • Toxoplasma gondii;
 • Skrining grlića materice ― bris na Papanikolau, kolposkopija;
 • Ultrazvučni pregled vaginalnom sondom;
 • Hormonsko ispitivanje od 2. do 4. dana menstrualnog krvarenja (sledeći hormoni: FSH, LH, E2, Pg, T, TSH, T3, T4, Prolaktin, antimilerijan hormon ― AMH).

Muškarac treba da uradi sledeće analize:

 • Bris uretre na bakterije, bris na hlamidiju;
 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL ― serologija;
 • Spermogram i spermokulturu.

Ukoliko nalaz o prohodnosti jajovoda (HSG) pokazuje da su jajovodi prohodni, a nalaz spermograma pokazuje zadovoljavajuće rezultate, neophodno je pre postupka vantelesne oplodnje uraditi 3 postupka inseminacije. U suprotnom, nije moguće započeti proceduru vantelesne oplodnje o trošku RFZO.

Sa detaljnijim informacijama i upustvima za ulazak u program BMPO o trošku RFZO možete se upoznati na sajtu fonda.

Info :

Novine o sveobuhvatnom protokolu tretmana bračnog steriliteta i složenoj metodi vantelesne oplodnje možete saznati u centru za lečenje steriliteta Fertilitet.

Prilozi iz iste kategorije