Real-time PCR

Genom Lab – Savremene tehnologije za efikasniju kliničku praksu

PREPORUČITE

Real-time PCRGenom LabPCR dijagnostikaTestovi u ponudi

Pandemija SARS-CoV-2 virusom napravila je potpuni zaokret u našim životima na poslovnom, društvenom i ličnom planu, ali u tom opštem crnilu jedna od svetlih tačaka je prava ekspanzija upotrebe Real-time PCR analize u mnogim sferama medicine i bioloških nauka.

Prof. dr Nemanja Milinčić
Specijalista ginekologije i akušerstva
Ordinacija Fertilitet

Pojavom Real-time PCR testa kojim se identifikuje genetski materijal SARS-CoV-2 virusa i njegovom masovnom upotrebom, dolazi i do ubrzanog razvoja Real-time PCR testova i na mnoge druge infektivne agense sa kojima se susrećemo. Sa velikim zadovoljstvom započeli smo saradnju sa Genom Lab – laboratorijom koja koristi Real-time PCR analizu radi identifikacije najbitnijih i najčešćih infektivnih agenasa, kao i drugih genetskih analiza poput trombofilije, a sve sa izuzetnom preciznošću i brzinom. Na ovaj način otvorili smo novo poglavlje u radu naše ordinacije, a sve u svrhu poboljšanja kvaliteta usluga koje pružamo našim pacijentima.

Real-time PCR

Real-time PCR je kvantitativna metoda molekularne biologije koja je olakšala način dijagnostike u mikrobiološkim laboratorijama, omogućavajući detekciju mnogih humanih infektivnih agenasa. U upotrebi je još od devedesetih godina prošlog veka, a danas se smatra neophodnom za preciznu i savremenu analizu uzoraka. Upotrebom fluorescentno obeleženih proba moguće je izvršiti amplifikaciju specifične sekvence DNK u realnom vremenu. Ovi testovi pružaju visoku osetljivost i specifičnost (> 90%), a pored toga i minimalan rizik od kontaminacije i veliku brzinu same reakcije. Real-time PCR se upravo zbog prethodno navedenih karakteristika smatra "zlatnim standardom" za dijagnostiku mnogih zaraznih bolesti, među kojima su i urogenitalne.

Genom Lab

Genom Lab je savremena medicinska ustanova kreirana od strane doktora u cilju unapređenja kliničke prakse i obezbeđivanja brze i visokoprecizne laboratorijske dijagnostike. Principi rada laboratorije se baziraju na medicinskim dokazima (evidence based medicine) i zalaganje je usmereno ka povećanju upotrebe najnovijih saznanja iz oblasti medicine i nauke u dijagnostici. Genom lab je osnovan 2020. godine i u bliskoj je saradnji sa drugim laboratorijama, klinikama, ordinacijama i lekarima, kojima pruža uslugu najsavremenije mikrobiološke i molekularne dijagnostike.

Genom lab čini tim visokokvalifikovanih lekara i naučnika, uključujući specijaliste u mikrobiologiji i molekularnoj dijagnostici. Najsavremenija oprema i inovativne tehnologije omogućavaju našem timu da u najkraćem vremenskom roku izdaju rezultate kompleksnih analiza. Svojim radom pružamo podršku lekarima u brzoj i visokopreciznoj dijagnostici.

Genom nudi širok izbor visokosetljivih i specifičnih real time PCR testova i mikrobioloških analiza. Za analizu, potreban je samo uzorak brisa. Rezultati testiranja obezbediće informacije potrebne za brzo i efikasno otkrivanje i postavljanje dijagnoza, kao i primenu odgovarajuće terapije.

Pored laboratorijske dijagnostike, Genom lab razvija i validira nove kliničke dijagnostičke testove i pristupe. Sprovodi obuke lekara i laboratorijskih stručnjaka i učestvuje regionalnim i internacionalnim simpozijumima.

PCR dijagnostika

Svi PCR testovi mogu biti gotovi za 1 do 2 dana, u zavisnosti od Vaše lokacije tj. mesta preuzimanja materijala. U slučaju da je rezultat hitno neophodan, postoji mogućnost dobijanja rezultata za 3 sata od momenta donošenja uzorka u laboratoriju. Samo uzorkovanje materijala je u vidu brisa sa raznih mesta kože i sluzokože i veoma je jednostavno i komotno – kako za pacijenta, tako i za lekara koji uzorkuje.

Testovi u ponudi

Pojedinačne infekcije

Chlamydia trachomatis DNK
Mycoplasma genitalium DNK
Mycoplasma hominis DNK
Neisseria gonorrhoeae DNK
Trichomonas vaginalis DNK
Ureaplasma urealyticum DNK
Borrelia burgdoferi s.l. DNK
DNK Humani-Herpes-Virus-Tip 1 i Tip 2
DNK Helicobacter pylori

Kompleksi infekcija

DNK Chlamydia trachomatis/Ureaplasma urealyticum
DNK Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium
DNK Chlamydia trachomatis/N. gonorrhoeae
DNK Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium
DNK Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae
DNK Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum
STD4-A (M.hominis/genitalium, C.trachomatis, Ureaplasma urealyticum)
STD4-B (C.trachomatis, T.vaginalis, N.gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum)
STD6 (Humani-Herpes-Virus-Tip 1 i Tip 2, C.trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium)
STD11 (C.trachomatis, Ureaplasma species, M.hominis, M.genitalium, T.vaginalis, N.gonorrhoeae, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Humani-Herpes-Virus-Tip 1 i Tip 2, Citomegalovirus
STD13 (STD11+HPV 16, HPV 18)
Femina Flora Test (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella species, Leptotrichia amnionii group, Streptococcus species, Enterococcus species, Staphylococcus species, Lactobacillus species, Ukupna količina bakterija)

HPV tipizacija

HPV SKRINING 1 (detekcija prisutstva jednog ili vise tipa visokog onkogenog rizika, tip 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68)
HPV SKRINING 2 (detekcija prisutstva jednog ili vise tipa visokog onkogenog rizika sa tipizacijom, tip 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68)
HPV SKRINING 3 (tipizacija HPV virusa sa definicijom klinicki znacajnoj koilicine, tip 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59)

Trombofilije

Faktor F2
Faktor F5
Faktor MTHFR
Faktor MTR
Faktor MTRR
Duplex F2 i F5
Duplex MTHFR
Triplex
Panel 7 (F2, F5, PAI, MTR, MTRR, MTHFR I i II)
Panel 12 (F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI, MTR, MTRR, MTHFR I i II)

Ukoliko želite da zakažete pregled radi uzimanja uzorka za Real-time PCR analizu to možete učiniti preko sajta ordinacije Fertilitet .

Prilozi iz iste kategorije