Blizanci

Šta je višeplodna trudnoća?

PREPORUČITE

Velika radost i stalna strepnjaNajčešće uzroci višeplodne trudnoćeRizici

Trudnoća sa dva ili više fetusa je višeplodna trudnoća. Višeplodni fetusi mogu biti identični (jednojajčani) ili različiti (dvojajčani) i to je ono što svaku majku čini radoznalom tokom trudnoće, a sve ljude tera da ih zagledaju i nalaze im razlike i sličnosti.

Velika radost i stalna strepnja

Jednojajčani blizanci nastaju od jedne jajne ćelije koja je oplođena jednim spermatozoidom. Iz nepoznatih razloga, oplođena jajna ćelija se deli u dva ili više embriona tokom prvog stadijuma razvića.

Neki jednojajčani blizanci dele istu posteljicu, ali obično rastu unutar različitih amnionskih šupljina u materici. U retkim slučajevima, jednojajčani blizanci dele jednu amnionsku šupljinu.

Jednojajčani blizanci su uvek istog pola i iste krvne grupe. Obično dele iste fizičke karakteristike, kao npr. kožu, kosu i boju očiju, kao i telesnu građu, ali ne izgledaju potpuno isto.

Nemaju isti otisak prstiju. Takođe, jedan blizanac može biti desnoruk, dok je drugi levoruk.

Jednojajčani blizanci najverovatnije nastaju slučajno, jednostavno, statistički se pojavljuju u određenom broju slučajeva. Njihova pojava nema veze sa starošću žene, rasnom pripadnošću ili porodičnom anamnezom.

Dvojajčani blizanci nastaju kada dve ili više jajnih ćelija budu oplođene različitim spermatozoidima. Imaju zasebnu posteljicu i amnionsku šupljinu.

Dvojajčani blizanci mogu biti oba pola i mogu imati različitu krvnu grupu. Mogu izgledati potpuno drugačije, sa različitom bojom kose i očiju.

Pojava se nasleđuje porodično. Višeplodni fetusi koji su začeti u programu lečenja neplodnosti su, u većini slučajeva, dvojajčani, pre nego jednojajčani.

Najčešće uzroci višeplodne trudnoće

Veća je šansa da se javi višeplodna trudnoća ako uzimate lekove za stimulaciju ovulacije ili vam se sprovodi procedura asistirane reproduktivne tehnologije (ART), kao što je npr. vantelesna oplodnja.
Lekovi za stimulaciju ovulacije oslobađaju više od jedne jajne ćelije, koje mogu biti oplođene u isto vreme. Tako nastaje višeplodna trudnoća.

ART predstavlja između ostalog transfer više embriona direktno u matericu, što povećava šanse za trudnoću. Ukupno, 25 do 30% svih trudnoća iz ART–a su blizanci; 5 % su trojke, a manje od 1% su četvorke ili više.

Ostali uzroci koji povećavaju mogućnost nastanka višeplodne trudnoće:

  • Rasa – dvojajčani blizanci su najčešći kod žena Afričkog porekla, posebno starosti između 35 i 45 godina. Manje su uobičajeni kod žena Azijskog porekla.
  • Starost iznad 35 godina.
  • Lična anamneza – ako ste već nosili dvojajčane blizance, imate dvostruko veću šansu za novi par blizanaca.
  • Porodična anamneza – ako u vašoj porodici ima slučajeva rađanja dvojajčanih blizanaca ili trojki, šansa se drastično povećava za dobijanje višeplodne trudnoće. Anamneza sa očeve strane ne povećava šansu za višeplodne trudnoće.
  • Tajming – imate veće šanse da zatrudnite višeplodno ubrzo posle prestanka korišćenja pilula za kontracepciju.

Rizici

Nositi više od jednog ploda povećava rizik tokom trudnoće i ugrožava zdravlje ploda. Svaki dodatni fetus pojačava probleme u trudnoći i povećava rizik od prevremenog porođaja.

Višeplodni fetusi imaju veću šansu za urođenu manu ili genetske poremećaje. Zato što su obično rođeni prevremeno, višeplodni fetusi takođe imaju veće izglede za probleme posle porođaja.

Kako da znam da li nosim više od jedne bebe? Kroz koje testove treba da prođem?

Ako su simptomi trudnoće ozbiljni i počinju vrlo rano u trudnoći, možda nosite blizance. Samo vaš ginekolog može reći, pomoću ultrazvuka, kakvu trudnoću nosite.

U završnoj fazi prvog i početkom drugog trimestra, možete izvršiti testove na genetske poremećaje i urođene defekte. Razgovarajte sa vašim ginekologom o ranim i više specifičnijim testovima (neinvazivni i invazivni skrining na hromozomopatije), ako već znate da posedujete mogući rizik za takve poremećaje. Rizični faktori uključuju porodičnu anamnezu genetskih poremećaja i urođenih defekata sa obe strane ili ako ste stariji od 35 godina.

Kako se vodi višeplodna trudnoća?

Sve višeplodne trudnoće se smatraju visoko rizičnim. Ako nosite više od jednog ploda, imaćete češće medicinske preglede nego sa jednim plodom. U svakom slučaju, porodićete se ranije, pa se potrudite da budete profesionalno ispitani za rizik od prevremenog porođaja.

Inače, prema studiji Univerziteta u Juti , u poređenju sa drugim majkama, žene koje rode blizance žive duže, imaju više dece nego što se očekivalo, nose bebe u kraćim intervalima tokom dužeg vremena.

"Nalazi studije ne znače da je trudnoća sa blizancima zdravija za žene, ali znači da zdravije žene imaju veću šansu da nose blizance", kaže profesor Ken Smith, autor studije i demograf.

"Preovlađujući stav u društvu je da je teret podizanja dece kada žena nosi blizance veliki", rekao je Smith, "ali, mi smo ustanovili suprotno: žene koje imaju prirodnu blizanačku trudnoću, u stvari, žive duže i zapravo su plodnije."

Oni su ustanovili da:

  • u poređenju sa majkama koje su rodile jedno dete, majke blizanaca žive duže posle menopauze.
  • Žene koje rode blizance imaju više dece nego što se očekivalo, jednostavno zbog rođenja blizanaca.
  • Majke blizanaca imaju kraće vreme između porođaja.
  • Reproduktivni vek – razlika između broja godina na zadnjem prođaju i broja godina na prvom rođenju – bio je veći za majke blizanaca.
  • Mame blizanaca su takođe bile starije u vreme svog poslednjeg porođaja.

Prilozi iz iste kategorije