Mučnina i povraćanje u trudnoći

Emesis gravidarum – zbog čega dolazi i kako lečiti ovo neprijatno stanje?

PREPORUČITE

Faktori rizikaUzrok učestalog povraćanjaPsihosomatski pristupKlinički simptomiLečenjeIshod trudnoće i prognoza

Veliki broj trudnica, čak oko 90% njih, u početku trudnoće pate od mučnine i povraćanja. Emesis gravidarum je karakteristika trudnoće. Ako se održava i povraćanje bude učestalo, ovo stanje se razvija u Hyperemesis gravidarum, što u nekim slučajevima može i životno ugroziti trudnicu.

U ispitivanju koje je rađeno na 360 trudnica, samo 2% trudnica je imalo mučnine ujutru, dok je 80% imalo mučnine tokom celog dana. Najizraženije tegobe nastaju oko 9. (gestacijske) nedelje trudnoće, dok posle 20. nedelje tegobe prestaju.

Međutim, u 20% slučajeva, mučnina i povraćanje se mogu nastaviti sve do porođaja. Najteže stanje učestalog i obilnog povraćanja je Hyperemesis gravidarum (HG). Po standardnoj definiciji, HG predstavlja više od 3 povraćanja dnevno, sa gubitkom telesne težine više od 3kg. U pojedinim slučajevima, mogu nastati komplikacije zbog dehidratacije, acidoze (usled neadekvatne ishrane), alkaloze (usled gubitka hidrohlorida) i hipokalijemije.

Faktori rizika

Faktori rizika za nastanak prekomernog povraćanja su:

 • višestruka trudnoća,
 • prvorotke,
 • prekomerna telesna težina,
 • metabolički poremećaji,
 • HG u prethodnoj trudnoći,
 • bolesti trofoblasta,
 • poremećaj ishrane (anoreksija, bulimija).

Uzrok učestalog povraćanja

Humani horionski gonadotropin (HCG) je najverovatnije endokrini faktor koji utiče na pojavu povraćanja u trudnoći. Ovakav zaključak se nameće jer je učestalost hyperemesisa najveća kada je nivo HCG najviši – oko 9 GN. Ovakvo mišljenje nije dokazano, jer neke trudnice nemaju ove simptome, dok pacijentkinje koje boluju od horiokarcinoma, kada je nivo beta HCG veoma visok, nemaju mučninu i povraćanje. Ovo se pripisuje postojanju različitih izoformi HCG, kao i individualnoj osetljivosti na ovaj hormon.

Hronična infekcija bakterijom Helicobacter pylori može uzrokovati HG. Na ovo je ukazalo istraživanje među trudnicama sa HG, gde je 95% njih imalo ovu bakteriju. Posle odgovarajućeg lečenja antibioticima, u većini slučajeva je došlo do poboljšanja. Iako Helicobacter pylori ne može biti jedini uzrok HG, kod teških i upornih slučajeva treba uključiti antibiotsku terapiju.

Hormoni koji mogu uzrokovati HG su estrogen, progesteron, ACTH, kortizol, hormon rasta prolaktin i serotonin.

Psihosomatski pristup

Do pre izvesnog vremena se smatralo da je da je psihički uzrok glavni u nastajanju HG. Danas se zna da u trudnoći nastaju promene kojima se neke trudnice teško prilagođavaju. Dolazi do promene fizičkog identiteta i samog društvenog života. Trudnice su ograničene u uobičajenim dnevnim aktivnostima, osećaju se bespomoćnim i neshvaćenim od strane partnera i porodice. Psihijatrijsko objašnjenje je bilo da je prekomerno povraćanje ustvari podsvesna želja za pobačajem. Danas se smatra da ovo može biti uzrok u pojedinim slučajevima, ali ne i generalizovano, i da su psihičke patnje posledica HG, a ne njegov uzrok.

Najnovija istraživanja su pokazala da bračni status, željenost trudnoće, kao i stav prema trudnoći ne učestvuju u nastanku HG. Trudnice sa HG su više emotivne, a kao tipovi ličnosti su histerične i infantilne.

Klinički simptomi

Klinički simptomi su nespecifični, ali je važno isključiti organske uzroke povraćanja, kao što su peptički ulkus, gastrontestinalne bolesti, hepatitis, pankreatitis, bolesti štitne žlezde i dr. Povraćanje u trudnoći ima malo simptoma, osim umora, iscrpljenosti i neraspoloženja. Temperatura, glavobolja, bolovi u predelu želuca i neurološki znaci upućuju na druge uzroke. Pojava simptoma nakon 10. nedelje nije tipična za prekomerno povraćanje u trudnoći, te se moraju ispitati ostale bolesti. Dijagnoza se postavlja laboratorijskim ispitivanjem i ultrazvučnim pregledom abdomena.

Lečenje

Lečenje zavisi od težine simptoma, a podrazumeva različite nivoe lečenja, od savetovanja, hidratacije, davanje antiemetika, do hospitalizacije i konsultacije psihijatra.

Higijensko dijetetski režim (životni stil)

Kod trudnica sa mučninama i povraćanjem potrebno je savetovati uzimanje manje količine tečnosti, češće, a količinski manje obroke. Hrana treba biti bogata ugljenim hidratima, a siromašna mastima i kiselinama. Preporučuju se mlečni proizvodi, orašasti plodovi, suva i slana peciva, a glavno jelo mora biti bogato proteinima. Izbegavanje stresa, emocionalna podrška od strane partnera i porodice, odmor, šetnje, prestanak pušenja, pozitivno deluju na mučnine i povraćanje.

Medikamentoznu terapija

Ako se simtomi ne smiruju, već produbljuju, potrebno je uključiti medikamentoznu terapiju:

 • Antiemetici (Ondansetron) u niskim dozama;
 • Metoklopramid za poboljšanje gastrointerstinalnog motaliteta;
 • Vitamin B6, Mg daju zadovoljavajuće rezultate;
 • Antihistaminici i antiholinergici;
 • Diazepam svojim sedativnim dejstvom pozitivno utiče na smirivanje simptoma.

Svi ovi medikamenti daju prateće simptome, kao što su vrtoglavica, pospanost, tahikardije i halucinacije (doxylamine, metoclopramide, diphenhydramine, dimenhydrinate, promethazine), a mogu se javiti i glavobolja, bol u mišićima, groznica i drhtavica (prednisolone, procholrperazine, promethazine, dimenhydrinate, doxylamine, metoclopramide).

Studija sprovedena među 74 trudnice koje su primale antiemetike i Diazepam, zaključuje da je ova kombinacija lekova uspešna i da u velikom procentu smanjuje simptome i hospitalizaciju.

Alternativna terapija

Alternativna terapija se odnosi na primenu:

 • Akupresure – pritisak na 6 tačaka unutrašnje strane ručnog zgloba, kao i akupunktura nisu eksperimentalno dokazane.
 • Upotrebu đumbira (1g/dnevno) – pokazuje povoljno dejstvo na mučninu i povraćanje, a nema negativnih dejstava na fetus;

Hospitalizacija

U slučajevima gde postoji teška dehidratacija ili ketonurija, trudnicu je potrebno hospitalizovati, gde intravenska promena tečnosti i elektrolita, uz dodatak vitamina, brzo smanjuje tegobe. Kod najtežih i upornih slučajeva, pored i.v. primene tečnosti, preporučuje se uvođenje gastrične sonde i ispitivanje na Helicobacter pylori, kao i uvođenje Hidrocortizona (smatra se da nemaju negativno dejstvo na fetus).

Psihosomatska terapija

Psihosomatska terapija se sastoji u dijalogu između lekara i trudnice, pre svega u cilju podrške i prihvatanja trudnoće. Istraživanja su pokazala da kod 90% hospitalizovanih trudnica, samim bolničkim tretmanom dolazi do poboljšanja simptoma. Ovo se objašnjava sigurnošću koju trudnica oseća u bolnici, mirovanjem, kao i odlaskom iz sredine koja je uznemirava.

Ishod trudnoće i prognoza

U većini slučajeva, mučnina i povraćanje su ograničeni na period do 12-te, odnosno 20-te nedelje trudnoće. Zanimljivo je da su ovakve trudnoće povezane sa nižom stopom pobačaja, smanjenog rasta fetusa (IUGR) i prevremenog porođaja, a ishod trudnoće je u većini slučajeva odličan.

Prilozi iz iste kategorije