Plodni dani i prekinut snošaj

Sigurna metoda ili srljanje u neželjenu trudnoću?

PREPORUČITE

Coitus interruptusOdređivanje plodnih danaKnausova metodaOginova metodaTemperaturna metodaBilingsova metodaŠta ako ciklus ne traje 28 dana?

I pored prisustva niza kontraceptivnih preparata na svetskom tržištu i kod nas, često u praksi čujem da se iz nekih neubedljivih razloga kao kontraceptivni metod koristi prekinut snošaj (coitus interruptus) u vreme plodnih dana.

Prekinuti snošaj spada u prirodne, odnosno tradicionalne metode kontracepcije. Zasniva se na određivanju plodnih dana, tj. sigurnog perioda kada se očekuje da nema ovulacije, pa samim tim ni mogućnosti ostajanja u drugom stanju. Ipak, metoda ne obezbeđuje adekvatnu sigurnost iz više razloga.

Coitus interruptus

Prekinut snošaj je u nekim sredinama najprimenljivija metoda kontracepcije. Ne uključuje primenu pomoćnih sredstava, niti bilo kakvo angažovanje od strane žene, već samo određeno ponašanje u toku seksualnog odnosa. Podrazumeva izbegavanje ejakulacije u vaginu, čime spermatozoidi na dolaze u kontakt sa vaginom.

Metoda nije sigurna. Određeni broj spermatozoida može i pre ejakulacije dospeti u vaginu, jer se nalaze u tečnosti koja se tokom odnosa izlučuje pre ejakulata. Takođe, može izazvati određene emocionalne smetnje, psihički uslovljenu impotenciju kod muškaraca i frigidnost kod žena.

Određivanje plodnih dana

Sve metode za izračunavanje plodnih dana zasnivaju se na saznanju da u toku svakog menstrualnog ciklusa postoji samo jedna ovulacija i da je to jedino vreme kada je koncepcija moguća. Treba uzeti u obzir da jajna ćelija živi i ostaje sposobna za oplodnju nekoliko sati nakon ovulacije, maksimalno tokom 24 sata, dok su spermatozoidi sposobni za oplodnju najduže 48-72 sata. Prema tome, u svakom ciklusu postoje najviše 4 plodna dana, 3 dana pre i 1 dan nakon ovulacije. Međutim, jednostavna metoda kojom bi se vreme ovulacije moglo predvideti, ne postoji. Danas se za utvrđivanja plodnih dana koristi nekoliko metoda:

  • Knausova,
  • Oginova,
  • temperaturna metoda, i
  • Bilingsova metoda.

Knausova metoda

Bazira se na zapažanju o smanjenoj kontraktilnosti materice 12 dana pre početka sledeće menstruacije, što je povezano sa lučenjem progesterona od strane jajnika. Kako je potrebno da prođe bar 3 dana od ovulacije da bi došlo do pojačanog lučenja progesterona, Knaus je zaključio da ovulacija nastaje tačno 15 dana pre naredne menstruacije i da je trajanje postovulatornog perioda 14 dana. Znači, može se zaključiti da je ovulacija bolje povezana sa sledećom, nego sa prethodnom menstruacijom, jer je postovulatorna faza ciklusa stalna, a preovulatorna promenljiva. Kako se ne zna tačan momenat ovulacije, a kako je poznato da jajna ćelija živi određeni deo dana, a zna se i koliko žive spermatozoidi, smatra se da u svakom ciklusu postoji 5 plodnih dana. S obzirom da su varijacije u dužini ciklusa vrlo česte, potrebno je poznavati dužine ciklusa tokom 12 meseci i ustanoviti koji je najduži, a koji najkraći u tom intervalu.

Oginova metoda

Temelji se takođe na zapažanju da je dan ovulacije više povezan sa sledećom, nego sa prethodnom menstruacijom. Kyusaku Ogino (Japan) je pratio funkcionisanje jajnika i zaključio da, uzevši u obzir vreme preživljavanja jajne ćelije i spermatozoida, broj plodnih dana iznosi 9, tj. od 11. do 19. dana menstrualnog ciklusa.

Temperaturna metoda

Bazira se na tome da 24-72 sata nakon ovulacije dolazi do hormonski (progesteronski) uslovljenog porasta bazalne temperature za 3 ili više desetinki stepena. Preporučuje se da se apstinencija od početka ciklusa do trećeg dana nakon porasta bazalne telesne temperature, uz njeno redovno merenje i praćenje.

Osim što uključuje dug apstinencijalni period i što zahteva svakodnevni angažman, ova metoda nije sigurna jer se pokazalo da može doći do ovulacija i bez porasta BTT.

Bilingsova metoda

Određivanje plodnih i neplodnih dana temelji se na razlici u intenzitetu izlučivanja cervikalne sluzi u različitim fazama ciklusa. Neposredno nakon menstrualnog krvarenja, izlučivanje cervikalne sluzi gotovo da i ne postoji. Kako se bliži ovulacija, dolazi do postepenog povećanja izlučivanja cervikalne sluzi koje dostiže vrhunac u vreme ovulacije, što žena oseća kao povećanu vlažnost vagine. Nakon ovulacije, ponovo se smanjuje izlučivanje cervikalne sluzi. Znači, u periodu povećane i maksimalne vlažnosti, odnosno lučenja cervikalne sluzi, treba izbegavati seksualne odnose. Ova metoda nije previše primenljiva, jer se bazira na subjektivnoj proceni od strane same žene, a da bi bila preciznija, podrazumevala bi primenu određenih medicinskih testova koji se inače više koriste u lečenju steriliteta, nego obrnuto.

Šta ako ciklus ne traje 28 dana?

Kako su kod žena ciklusi uglavnom varijabilni i ne može se sa sigurnošću predvideti početak sledeće menstruacije, ova metoda nije sigurna. Takođe, na hormonska dešavanja u organizmu utiče niz faktora, kao što su način ishrane, psiho-fizička aktivnost, stresovi, gubici telesne mase, promena klime i sredine, istovremeno prisustvo drugih oboljenja, način života i drugo, što se odražava i na ovulaciju. Opisane su, osim toga, tzv. superovulacije, vanredne ovulacije, koje se dešavaju mimo svih očekivanja. Zato, u praksi postoje slučajevi kada žene navode da su imale odnose odmah nakon ili neposredno uoči mensesa, ili čak i za vreme mensesa, a ostale su trudne.

Stari ginekolozi navode primere žena mornara koje željno očekuju da im se muževi vrate posle mnogo meseci plovidbe i, od previše sreće i uzbuđenja, ostaju trudne sa njima bez obzira da li su u periodu plodnih ili neplodnih dana ciklusa.

Info :

Na osnovu trajanja i datuma početka menstrualnog ciklusa, kalkulator ovulacije procenjuje plodni prozor i dan ovulacije za izabrani ciklus, kao i početne datume i plodne dane za sledeća tri ciklusa.

Prilozi iz iste kategorije