Abortus i neželjena trudnoća

Naučni pristup svetskom problemu

PREPORUČITE

StudijaRiziciFaktoriKvalitetZaključak

Nove procene pokazuju smanjenje broja neželjenih trudnoća širom sveta. Stope pobačaja opadaju u regionima u kojima je abortus legalan.

Milioni žena i devojaka širom sveta svake godine dožive neželjenu trudnoću. Sa poboljšanim pristupom uslugama za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja, broj neželjenih trudnoća u svetu je opao u odnosu na period 1990-1994. Slika u naslovu prikazuje stopu neželjene trudnoće (plava linija) i stopu abortusa (crvena linija) po periodima, računato na 1.000 žena starosne dobi 15-45 godina, sa tačnošću od ±20%.

Studija

Nova studija objavljena u časopisu The Lancet Global Health otkriva da se više od polovine neželjenih trudnoća (61%) završava abortusom. Pobačaji se dešavaju u svim zemljama, čak i u onim sa restriktivnim zakonima o abortusu. Zapravo, tokom poslednje tri decenije, udeo neželjene trudnoće koja se završava abortusom povećao se u zemljama u kojima postoje veća zakonska ograničenja i gde je možda teže pristupiti sigurnoj i odgovarajućoj kontracepciji.

Nalazi ove studije pokazuju jasnu potrebu za sveobuhvatnim pristupom seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, uključujući pristup sigurnom i legalnom pobačaju, koji je presudan za osiguranje reproduktivne autonomije.

Navedena studija je sprovedena od strane istraživača sa Guttmacher Instituta, pod patronatom UN, UNICEF-a, SZO i Svetske banke za razvoj, utvrđuje incidencu neželjene trudnoće i abortusa u peridu od 1990-2019.

Rizici

Stopa neželjena trudnoća opada, ali žene u najsiromašnijim zemljama se suočavaju sa najvećim rizicima.

Širom sveta, od 1990. godine, kako se povećavao pristup kontraceptivnim sredstvima, stopa neželjene trudnoće je opala. U periodu od 2015-2019. zabeležen je 121 milion slučajeva neželjene trudnoće godišnje, što odgovara globalnoj stopi od 64 na 1.000 žena starosti 15-49 godina. Ovo je pad u odnosu na stopu 79 na 1.000 žena u periodu 1990-1994.

Ali, napredak nije svuda jednak. Gotovo tri puta je veća verovatnoća da će se žene u najsiromašnijim zemljama suočiti sa neželjenom trudnoćom od onih u najbogatijim zemljama, otkrivajući velike i trajne nejednakosti u pristupu seksualnoj i reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti.

Između 2015. i 2019. godine, u velikom broju slučajeva (73.3 miliona ili 61%), neželjene trudnoće se završavaju abortusom, što odgovara globalnoj stopi od 39 na 1.000 žena starosti 15-49 godina.

Stope pobačaja i trendovi su se razlikovali po regionima. Najznačajniji pad zabeležen je u Evropi i Severnoj Americi, gde je stopa pobačaja opala za 63% između perioda 1990-1994 i 2015-2019.

Znatan pad neželjene trudnoće i stope pobačaja u nekim regionima sveta dobrodošla je vest, koja odražava važne pomake u pristupu efikasnim, sigurnim, prihvatljivim i pristupačnim uslugama u cilju unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Faktori

Abortus se dešava u svim zemljama, i tamo gde je široko legalan, i tamo gde je ograničen.

U istom periodu, u zemljama sa zakonskim ograničenjima abortusa, stopa pobačaja porasla je za 14%. Međutim, u zemljama u kojima je to uglavnom legalno, došlo je do blagog pada. Uopšteno govoreći, stope pobačaja bile su slične (40, odnosno 36 na 1.000 žena) u zemljama u kojima je abortus uglavnom legalan i u onim u kojima je ograničen – podvlačeći da žene traže abortus kada dožive neželjenu trudnoću, bez obzira na njegov pravni status.

Prihod je još jedan važan faktor. Kada se istovremeno razmatraju zakon i nacionalni dohodak, izveštaj pokazuje da su stope pobačaja najniže u zemljama sa visokim dohotkom, gde je prekid trudnoće legalan, tj. 11 na 1.000 žena reproduktivne starosti, u poređenju sa 32 na 1.000 u zemljama sa visokim dohotkom, ali gde je abortus ograničen ili nelegalan. Među zemljama sa niskim i srednjim dohotkom, bez obzira na pravni status, stopa pobačaja kreće se od 34 do 48.

Ovo naglašava važnost pristupa kontracepciji. Podaci su ograničeni, ali veći broj pobačaja u zemljama sa niskim i srednjim prihodima verovatno se objašnjava nedostatkom pristupa nizu kontraceptivnih opcija koje su pristupačne i prihvatljive, kao deo šire usluge seksualnog i reproduktivnog zdravlja, od suštinskog značaja ženama i pojedincima da mogu planirati i rasporediti trudnoću.

Dokazi iz ranije studije pokazuju da su prekidi trudnoće koji se dešavaju u zakonski restriktivnim uslovima verovatnije nebezbedniji od onih u manje restriktivnim. Ovo izlaže žene povećanom riziku od fizičkih i mentalnih stanja, uključujući infekciju, krvarenje, unutrašnje povrede i psihološke traume. Nebezbedni abortusi doprinose sa 5 do 13% kod svih smrtnih slučajeva tokom trudnoće i porođaja, što iznosi između 22.800 i 59.280 smrtnih slučajeva svake godine.

"Nametanje zakonskih ograničenja radi sprečavanja ili sprečavanje pristupa abortusu ne smanjuje broj pojedinaca koji traže te usluge, ali svakako povećava rizik od nepotrebne fizičke i emocionalne štete, a može rezultirati i zakonskim sankcijama i finansijskim poteškoćama", kaže Zara Ahmed, pomoćnica direktora u Guttmacher Institutu.

Kvalitet

Kvalitetna zaštita reproduktivnog zdravlja neophodna je za sigurnost i dobrobit žene.

"Neželjena trudnoća i prekid trudnoće su iskustva reproduktivnog zdravlja koje svake godine dele milioni ljudi u svim delovima sveta, bez obzira na lični status ili okolnosti.", kaže Jonathan Bearak, vodeći autor studije i viši naučni istraživač u Guttmacheru. "Ono što se razlikuje su prepreke sa kojima se ljudi suočavaju (pravne, socijalne, ekonomske ili druge) u ostvarivanju svoje reproduktivne autonomije."

Zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja od suštinske je važnosti za univerzalno zdravstveno osiguranje i za ispunjavanje globalnih obaveza iz ciljeva održivog razvoja kako bi se osigurao univerzalni pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, smanjio broj smrtnih slučajeva majki i zaustavila diskriminacija žena i devojaka.

Kako bi pomogla zemljama u postizanju ovih ciljeva, Guttmacher-Lancetova komisija za seksualno i reproduktivno zdravlje (međunarodna grupa multidisciplinarnih stručnjaka) preporučila je sveobuhvatan paket osnovnih usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja (uključujući efikasnu kontracepciju i brigu o bezbednom abortusu) za uključivanje u nacionalne programe zdravstvenih sistema.

Zaključak

Abortion and Unintended Pregnancy Worldwide je utemeljena studija o učestalosti abortusa i neželjene trudnoće u svetu generalno i po regionima.

U 2020. godini, studija koristi ažuriranu, sveobuhvatniju metodologiju, u kojoj je prvi put procenjen svetski broj trudnoća, praćen procenom koliko je tih trudnoća bilo neželjenih i koliko je završilo abortusom. Ovi brojevi su filtrirani prema nacionalnom dohotku, regiji i pravnom statusu.

Smatralo se da zemlje imaju restriktivne zakone o abortusu ako je postupak u potpunosti zabranjen, dostupan samo da bi spasio život ženi ili za očuvanje zdravlja. Studija je utvrdila slične stope pobačaja, bez obzira na vrstu zakonskih ograničenja. Pojam "široko legalno" ukazuje na to da je abortus dostupan na zahtev ili na širokim društveno-ekonomskim osnovama.

The Guttmacher Institute  je vodeća istraživačka i politička organizacija posvećena unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i ljudskih prava u SAD i globalno.

HRP – Human Reproduction Programme  (UNDP/UNFPA/UNICEF/WHO/World Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction) je glavni instrument UN u sistemu istraživanja humane reprodukcije. Uključuje politikologe, naučnike, zdravstvene radnike, potrošače i društvenu zajednicu radi definisanja istraživačkih prioriteta u cilju unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Prilozi iz iste kategorije