Leukoreja se može javiti u bilo kom uzrastu. Ona nije bolest ili genitalna infekcija, već samo manifestacija lokalnih ili sistemskih oboljenja ili ovulacije. Najčešći uzrok je infekcija genitalnih organa. Ređi su uzroci infekcije udaljenih organa, psihički poremećaji, tumori i poremećaj i lučenja estrogena.

Sekret je obično bele boje koja potiče od sljuštenih inflamiranih ćelija. Prisustvo manje količine vaginalne sluzi je normalno, međutim ako sekret prlja rublje i izaziva lokalne tegobe, treba ga smatrati patološkim. Čak i manja količina sekreta može biti uzrok neprijatnog mirisa i time dovoditi ženu u neprijatnu situaciju. U takvim slučajevima, redovna, uobičajena toaleta može biti sasvim dovoljna. Ako je sekret obilniji i lokalni simptomi jače izraženi, sekreciju treba smatrati patološkom.

Simptomi

Pojačana sekrecija iz vagine može biti praćena osećanjem svraba ili pečenja usled nadražajnog dejstva mokraće na inflamirani introitus. Takođe, mogu se javiti smetnje karakteristične za proktitis, smetnje pri koitusu, pa čak i vaginizmus. Sekrecija iz vagine se može odvijati i bez ikakvih simptoma. Najčešće postoji obilan, beli ili različito obojeni sekret, obično neprijatnog mirisa. Česte su ulceracije u predelu vulve, vagine i cerviksa.

Laboratorijski nalazi

Pregledom krvne slike, nalaze se znaci manje izražene infekcije. Citološki pregled vaginalnog razmaza neophodan je kod svih bolesnica starijih od 25 godina, a i kod mlađih, ako je suspektan karcinom. Potrebno je preparate obraditi tako da je moguće u njima dokazati trihomonas, kandidu i ostale uzročnike. Često je moguće dokazati trihomonas i u sedimentu svežeg urina. Ukoliko se trihomonas vaginalis dokaže i u uzorku svežeg urina dobijenog kateterizacijom, najverovatnije je da je u pitanju i infekcija bešike i uretre. Kultura trihomonasa je dosta teška, ali se može ostvariti ako se materijal zaseje na specijalnu Trichocel-podlogu.

U slučaju da uz leukoreju postoje i pozitivni serološki testovi na sifilis, postoji verovatnoća da je leukoreja izazvana sifilisom. Pozitivna Freiova reakcija ukazuje na Lymphogranuloma venereum.

Pregledom svežeg, nativnog preparata vaginalnog sekreta u prvom redu treba tragati za prisustvom Trichomonas vaginalis. Ukoliko se u razmazu nađu veća zamagljenja usled nagomilavanja ogromnog broja malih bakterija, verovatno se radi o infekciji izazvanoj Haemophilusom vaginalis. Tretiranjem preparata-razmaza 10% rastvorom kalijum hidroksida možemo iz njega eliminisati krvne ćelije, posle čega će biti jasnije vidljive hife i spore kandide, ukoliko postoje. Pregledom preparata obojenog po Gramu, mogu se identifikovati gram negativne diplokoke (Neisseria gonorrhoeae), ostale bakterije i eventualno, helminti. Ako postoje uslovi za to, vaginalni sekret treba kultivirati i to posebno pod aerobnim i anaerobnim uslovima, radi precizne identifikacije uzročnika. Za kultivisanje mikroorganizama iz grupe hemofilusa, najpogodnija je Thioglucolat podloga. Takođe je potrebno vaginalni sekret inokulisati na podloge Nickerson, Sabouiraud i Pagano-Levin u cilju identifikacije kandide.

Bojenjem preparata na acidorezistentne bakterije, može se otkriti Mycobacterium tuberculosis. Takođe treba uzeti materijal za biološku probu (inokulacija patološkog materijala zamorcu), ako postoji sumnja na tuberkulozno oboljenje genitalnih organa.

Prevencija

Kada je infekcija ili reinfekcija verovatna, suprug treba da upotrebljava kondom. Preporučuje se izbegavanje promiskuiteta, pozajmljivanje irigatora, rublja i svih ostalih predmeta kojima se infekcija može prenositi. Dugotrajna terapija tetraciklinskim preparatima može uzrokovati zbog poremećaja normalne vaginalne flore, infekciju kandidom.

Lečenje - specifične mere

Lečiti infekciju antibioticima prema niže navedenim uputstvima. Antibiotik menjati prema rezultatima antibiograma. Lečenje ne treba prekidati za vreme menstrualnog krvarenja, već izmenom oralne i vaginalne aplikacije omogućiti kontinuiranu terapiju i za vreme menstruacije.

Lečenje Trichomonas vaginalis

Bolesnicu treba lečiti nekoliko meseci, menjajući terapiju svaka 2 do 3 meseca u rezistentnim slučajevima.

Plan lečenja

 • Metronidazol (Flagyl) tablete od 250 mg davati 3 puta dnevno per os u toku 10 dana. Potrebno je da istu terapiju istovremeno sprovodi i muž. Takođe se preporučuje upotreba kondoma za vreme lečenja, tj. sve dok se pregledom ne dokaže odsustvo Trichomonas vaginalis u sekretu oba partnera. Obraćamo pažnju na činjenicu da ovaj preparat može dovesti do ubrzanog rasta kandide. Nagli prestanak vaginalne sekrecije posle primene Flagyla može maskirati istovremenu infekciju gonokokom;
 • Diodohydroxyquinolin (Diodoquin), dekstroza, laktoza, borna kiselina (Floraquin), carbarson i Devegan u obliku supozitorija daju se dva puta dnevno u toku 8 nedelja. Uz to, isti ovi preparati u obliku pudera mogu se upotrebljavati dva puta nedeljno u toku prvog meseca lečenja;
 • Furazolidinnifuroxime (Tricofuron) dva puta dnevno, 1 supozitorija u toku 8 nedelja.

Lečenje Candida albicans

U toku lečenja prekinuti upotrebu oralnih kontraceptivnih preparata i zameniti ih kondomom.

Plan lečenja

 • Nystatin (Mycostatin) je vrlo efikasan i daje se u obliku vaginalnih supozitorija od 1.000.000 jedinica jednom dnevno u toku dve nedelje.
 • PropionGel — jednom dnevno aplicirati gel vaginalno u toku tri nedelje.
 • Gentianaviolet u 2% vodenom rastvoru aplicira se lokalno na predeo vulve, u vaginu i cerviks dva puta nedeljno u toku 3 nedelje.

Gentiana violet u kombinaciji sa mlečnom i sirćetnom kiselinom (GentiaJel) aplicira se vaginalno jednom dnevno u toku tri nedelje.

Lečenje Hemophilus vaginalis

 • Sulfathiazol, sulfacetamid i benzylsulfanilamidu obliku krema (Sukrin) aplicira se vaginalno jednom dnevno u toku dve nedelje;
 • Zakiseljeni 0,1% hexetidingel (Sterisil) aplicira se vaginalno jednom dnevno u toku 2nedelje.

Lečenje atrofičnog (senilnog) kolpita

 • Diethylstilbestrol u obliku vaginalnih supozitorija od 0,5 grama daje se u toku tri nedelje svaki treći dan. Zatim prekinuti terapiju za nedelju dana, da bi se izbeglo vaginalno krvarenje, a zatim nastaviti ovakvu cikličnu terapiju neodređeno vreme, ukoliko nema kontraindikacija;
 • Dienestrol ili Premarin u obliku vaginalnog krema aplicira se svaki treći dan u toku 3 nedelje. Obustaviti terapiju nedelju dana a zatim nastaviti na isti način;
 • Diethylstilbestrol, 0,2 do 0,5 mg dnevno per os 3 nedelje svakog meseca.

Opšte mere

Preporučuje se upotreba unutrašnjih vaginalnih tampona, kakvi se koriste i kod menstruacije, u cilju smanjenja kontaminacije vulve i smanjenja neprijatnog mirisa. Treba izbegavati koitus sve dok traje lečenje. U slučaju infekcije Trihomonasom i Candidom, neophodno je istovremeno lečiti i muža. Ponovna pojava bolesti najčešće je posledica reinfekcije. I u ovom slučaju potrebno je lečiti oba partnera. Antipruriginozna sredstva se ne preporučuju, sem u slučajevima kad postoje alergične manifestacije. Specifičnom opštom i lokalnom terapijom svrab se brzo otklanja.

Lokalne mere

Ispiranje vagine rastvorom sirćetne kiseline (2 kašike sirćeta na litar vode) može biti od koristi kod leukoreje. Nikada ne treba preporučivati ispiranje alkalnim rastvorima, jer oni povećavajući pH sredine i remete razvoj normalne flore. Zdravim ženama ne preporučuje se često ispiranje — irigiranje vagine. Često ispiranje, bez obzira na vrstu upotrebljenog rastvora povećava sekreciju sluzi. Ukoliko se za ispiranje upotrebljavaju iritirajući rastvori, sekrecija sluzi još je veća.

Kod teških, rekurentnih i na terapiju rezistentnih kolpita izazvanih trihomonasom i kandidom, preporučuje se hemijska ili termička kauterizacija cerviksa, bez obzira što on, možda, ne izgleda patološki promenjen. Ispitati urinarni trakt, izvodne kanale Skeneovih i Bartolinijevih žlezda jer oni mogu biti rezervoar infekcije.

Hirurško lečenje

Ponekad je indicirana kauterizacija ili konizacija cerviksa, incizija Skeneovih žlezda ili ekstirpacija Bartolinijevih žlezda. Ukoliko su uzroci leukoreje oboljenja cerviksa, uterusa ili tube (tumori, infekcije) može biti indicirana hirurška intervencija, laparotomija, zračenje ili druge odgovarajuće mere.

Prognoza

Leukoreja kod trudnica, dijabetičarki i iscrpljenih žena jako se teško leči, naročito ako je uzročnik Trichomonas vaginalis, Candida albicans ili Hemophilus vaginalis. Posle porođaja ili posle popravljanja stanja dijabeta, terapiju treba ponoviti i sprovoditi je 3-4 meseca.

Prilozi iz iste kategorije