Vantelesna oplodnja

Faze i postupci

PREPORUČITE

Kada se radi?RiziciPripremaFaze

Vantelesna oplodnja je složena serija procedura koje se koriste za lečenje problema plodnosti, uticaj na genetske faktore i kao pomoć pri začeću deteta.

Tokom vantelesne oplodnje (VTO ili IVF), zrele jajne ćelije se sakupljaju (izvlače) iz jajnika i oplođuju spermom u laboratoriji. Zatim se oplođeno jaje (embrion ili više njih) prenose u matericu. Jedan pun ciklus IVF traje oko tri nedelje. Ponekad su ovi koraci podeljeni na različite faze i proces može da potraje duže.

IVF je najefikasniji oblik asistirane reproduktivne tehnologije. Postupak se može uraditi korišćenjem sopstvenih jajnih ćelija i spermatozoida. Takođe, IVF može uključivati jajne ćelije, spermu ili embrione od poznatog ili anonimnog donatora. U nekim slučajevima, može se koristiti surogat - neko kome je embrion implantiran u matericu.

Vaše šanse da imate zdravu bebu koristeći IVF zavise od mnogih faktora, kao što su godine starosti i uzrok neplodnosti. Pored toga, IVF može biti dugotrajan, skup i invazivan. Ako se više od jednog embriona prenese u matericu, IVF može dovesti do trudnoće sa više od jednog fetusa (višestruka trudnoća).

Vaš izabrani lekar vam može pomoći da razumete kako funkcioniše IVF, potencijalne rizike i da li je ovaj metod lečenja neplodnosti pravi za vas.

Kada se radi?

In vitro oplodnja (IVF) je tretman za neplodnost ili genetske probleme. Ako se IVF sprovodi za lečenje neplodnosti, vi i vaš partner biste mogli da isprobate manje invazivne opcije lečenja pre pokušaja IVF-a, uključujući terapiju za povećanje plodnosti u vidu stimulacije proizvodnje jajnih ćelija ili inseminaciju – procedura intrauterine oplodnje u kojoj se sperma stavlja direktno u matericu za vreme ovulacije.

Ponekad se IVF nudi kao primarni tretman za neplodnost kod žena starijih od 40 godina. IVF se takođe može uraditi ako imate određena zdravstvena stanja. Na primer, IVF može biti opcija ako vi ili vaš partner imate:

 • Oštećenje ili blokadu prolaznosti jajovoda. Stanje koje otežava oplođenje jajne ćelije ili put embriona do usađivanja u matericu.
 • Poremećaj ovulacije. Ukoliko su vam ovulacije retke ili nepostojeće, manje jajnih ćelija je dostupno za oplodnju.
 • Endometriozu. Endometrioza se javlja kada se tkivo slično sluzokoži materice implantira i raste izvan materice - često utičući na funkciju jajnika, materice i jajovoda.
 • Miome materice. Miomi su benigni tumori u materici. Česte su kod žena u 30-im i 40-im godinama. Miomi mogu ometati implantaciju oplođenog jajeta.
 • Prethodnu sterilizaciju ili uklanjanje jajovoda. Podvezivanje jajovoda je vrsta sterilizacije u kojoj se jajovodi hirurški preseku kako bi se trajno sprečila trudnoća.
 • Oštećena proizvodnje ili funkcije sperme. Koncentracija spermatozoida ispod proseka, slabo pokretljivi spermatozoidi ili abnormalnosti u veličini i obliku spermatozoida mogu otežati spermi da oplodi jajnu ćeliju.
 • Neobjašnjivu neplodnost. Neobjašnjiva tj. idiopatska neplodnost znači da nije pronađen uzrok neplodnosti uprkos proceni uobičajenih uzroka.
 • Genetski poremećaj. Ako ste vi ili vaš partner u opasnosti da prenesete genetski poremećaj na svoje dete, možda ćete biti kandidati za preimplantaciono genetsko testiranje – proceduru koja uključuje IVF. Nakon što se jajne ćelije sakupe i oplode, oni se pregledaju na određene genetske poremećaje. Embrioni koji ne sadrže identifikovane poremećaje mogu se transferovati u matericu.
 • Očuvanje plodnosti u toku lečenja karcinoma ili drugih zdravstvenih stanja. Ako nameravate da počnete sa lečenjem raka (kao što je zračenje ili hemioterapija) koje bi moglo ugroziti vašu plodnost, IVF za očuvanje plodnosti može biti opcija. Ženama se mogu uzeti jajne ćelije iz jajnika i zamrznuti u neoplođenom stanju za kasniju upotrebu. Ili se mogu oploditi i zamrznuti kao celi embrioni za potrebe u budućnosti.

Žene koje nemaju funkcionalnu matericu ili za koje trudnoća predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik, mogu izabrati IVF koristeći drugu osobu za nošenje trudnoće (gestacijski nosilac tj. "surogat majčinstvo"). U ovom slučaju, vaše jajne ćelije se oplode spermatozoidima vašeg partnera, ali se dobijeni embrioni stavljaju u matericu gestacionog nosioca.

Rizici

 • Višestruka trudnoća. IVF povećava rizik od multifetalne trudnoće ako se više od jednog embriona prenese u vašu matericu. Trudnoća sa više fetusa nosi brojne veće rizike nego trudnoća sa jednim fetusom.
 • Prevremeni porođaj i mala porođajna težina. Istraživanja sugerišu da IVF malo povećava rizik da se beba rodi rano ili sa malom porođajnom težinom.
 • Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS). Upotreba injekcionih lekova za plodnost, kao što je humani horionski gonadotropin (HCG) za izazivanje ovulacije, može izazvati sindrom hiperstimulacije jajnika, u kojem vaši jajnici postaju otečeni i bolni. Simptomi obično traju nedelju dana i uključuju jaki bol u stomaku, nadimanje, mučninu, povraćanje i dijareju. Međutim, ako zatrudnite, vaši simptomi mogu trajati nekoliko nedelja. Možete razviti teži oblik sindroma hiperstimulacije jajnika koji ugrožava život ukoliko se ne leči u bolničkim uslovima.
 • Pobačaj. Stopa pobačaja kod žena koje zatrudne korišćenjem IVF-a sa svežim embrionima je slična onoj kod žena koje zatrudne prirodnim putem — oko 15% do 25% — ali se stopa povećava sa uzrastom majke.
 • Komplikacije postupka vađenja jajnih ćelija. Upotreba aspiracione igle za prikupljanje jaja može izazvati krvarenje, infekciju ili oštećenje creva, bešike ili krvnog suda. Rizici su takođe povezani sa sedacijom i opštom anestezijom, ako se koriste.
 • Vanmaterična trudnoća. Oko 2% do 5% žena koje koriste IVF imaće vanmateričnu trudnoću - kada se oplođeno jaje implantira izvan materice, obično u jajovod. Oplođeno jaje ne može da preživi van materice i ne postoji način da se nastavi trudnoća.
 • Urođene mane. Starost majke je primarni faktor rizika za nastanak urođenih mana, bez obzira na to kako je dete začeto. Potrebno je više istraživanja da bi se utvrdilo da li bebe začete korišćenjem IVF-a mogu biti pod povećanim rizikom od određenih urođenih mana.
 • Karcinom. Iako su neke rane studije sugerisale da možda postoji veza između određenih lekova koji se koriste za stimulisanje rasta jajne ćelije i razvoja specifičnog tipa tumora jajnika, novije studije ne podržavaju ove nalaze. Čini se da ne postoji značajno povećan rizik od raka dojke, endometrijuma, grlića materice ili jajnika nakon IVF.
 • Stres. Upotreba IVF-a može biti finansijski, fizički i emocionalno iscrpljujuća. Podrška savetnika, porodice i prijatelja može pomoći vama i vašem partneru kroz uspone i padove lečenja neplodnosti.

Priprema

Pre nego što započnete ciklus IVF-a koristeći sopstvene jajne ćelije i spermu, vama i vašem partneru će verovatno biti potrebni različiti pregledi, uključujući:

 • Testiranje rezerve jajnika. Da bi odredio količinu i kvalitet vaših jajnih ćelija, vaš lekar testira koncentraciju folikulostimulirajućeg hormona (FSH), estradiola (estrogena) i Antimilerovog hormona (AMH) u vašoj krvi tokom prvih nekoliko dana vašeg menstrualnog ciklusa. Rezultati testa, koji se često koriste zajedno sa ultrazvukom jajnika, mogu pomoći da se predvidi kako će vaši jajnici reagovati na lekove za plodnost.
 • Analiza sperme. Ako to nije urađeno kao deo vaše početne procene plodnosti, vaš lekar će izvršiti analizu sperme neposredno pre početka ciklusa IVF tretmana.
 • Skrining polno prenosivih bolesti. I vi i vaš partner ćete biti pregledani na polno prenosive bolesti, uključujući HIV, viruse hepatitisa, HPV itd.
 • Test prenosa embriona. Vaš lekar bi mogao da sprovede lažni transfer embriona kako bi odredio dubinu vaše materične šupljine i tehniku koja će najverovatnije uspešno staviti embrione u vašu matericu.
 • Pregled materice. Vaš lekar će pregledati unutrašnju sluznicu materice pre nego što započnete IVF. Ovo može uključivati sonohisterografiju, pri kojoj se tečnost ubrizgava kroz grlić materice u matericu, i ultrazvuk za kreiranje slika vaše materične šupljine. Ili može uključiti histeroskopiju - pri kojoj se tanak, fleksibilan, osvetljen teleskop (histeroskop) ubacuje kroz vaginu i grlić materice u matericu.

Pre početka ciklusa IVF-a, razmotrite važna pitanja, uključujući:

 • Koliko će embriona biti prebačeno? Broj prenetih embriona se obično zasniva na starosti i broju preuzetih jajnih ćelija. Pošto je stopa implantacije niža za starije žene, obično se prenosi više embriona - osim za žene koje koriste donorska jajašca ili genetski testirane embrione. Većina lekara sledi specifične smernice kako bi sprečili višestruku trudnoću višeg reda, kao što su trojke ili više. U nekim zemljama zakonodavstvo ograničava broj embriona koji se mogu preneti. Dogovorite se sa lekarom o broju embriona koji će biti prebačeni pre postupka transfera.
 • Šta ćete uraditi sa dodatnim embrionima? Dodatni embrioni se mogu zamrznuti i čuvati za buduću upotrebu nekoliko godina. Neće svi embrioni preživeti proces zamrzavanja i odmrzavanja, ali određeni broj hoće. Zamrznuti embrioni mogu učiniti buduće cikluse IVF-a jeftinijim i manje invazivnim. Ili, možda ćete moći da donirate neiskorišćene zamrznute embrione drugom paru ili u istraživačke svrhe. Takođe možete izabrati da odbacite neiskorišćene embrione.

Faze

Šta možete očekivati od vantelesne oplodnje? IVF uključuje nekoliko koraka — stimulaciju jajnika, vađenje jajne ćelije, uzimanje sperme, oplodnju i transfer embriona. Jedan ciklus IVF može trajati oko dve do tri nedelje. Možda će biti potrebno više od jednog ciklusa.

Indukcija ovulacije

Početak IVF ciklusa počinje upotrebom sintetičkih hormona u cilju stimulacije jajnika da proizvodu više jajnih ćelija - umesto jedne jajne ćelije koja se obično razvija svakog meseca. Više ćelija je potrebno jer se neka jaja neće oploditi ili se normalno razvijati nakon oplodnje.

Može se koristiti nekoliko različitih lekova, kao što su:

 • Lekovi za stimulaciju jajnika. Da biste stimulisali jajnike, možda ćete dobiti lek za injekcije koji sadrži folikulostimulišući hormon (FSH), luteinizirajući hormon (LH) ili kombinaciju oba. Ovi lekovi stimulišu razvoj više od jedne jajne ćelije u isto vreme.
 • Lekovi za sazrevanje oocita. Kada folikuli budu spremni za vađenje jajne ćelije, obično nakon 8 do 14 dana, uzimaćete humani horionski gonadotropin (HCG) ili druge lekove koji će pomoći da jajne ćelije sazrevaju.
 • Lekovi za sprečavanje prevremene ovulacije. Ovi lekovi sprečavaju vaše telo da prerano otpusti jaja u razvoju.
 • Lekovi za pripremu sluzokože materice. Na dan uzimanja jajne ćelije ili u vreme transfera embriona, vaš lekar može preporučiti da počnete da uzimate suplemente progesterona kako bi sluznica vaše materice bila prijemčivija za implantaciju.

Obično će vam trebati jedna do dve nedelje stimulacije jajnika pre nego što jajne ćelije budu spremne za preuzimanje/aspiraciju. Za utvrđivanje spremnosti jajnih ćelija radi se:

 • Vaginalni ultrazvuk. Pregled vaših jajnika za praćenje razvoja folikula - struktura ispunjenih tečnošću u kojima sazrevaju jajne ćelije.
 • Testovi krvi, za merenje vašeg odgovora na lekove za stimulaciju jajnika - nivoi estrogena se obično povećavaju kako se folikuli razvijaju, a nivoi progesterona ostaju niski sve do ovulacije.

Ponekad IVF ciklusi moraju biti otkazani pre uzimanja jajne ćelije iz jednog od ovih razloga:

 • Neadekvatan broj folikula koji se razvija;
 • Prevremena ovulacija;
 • Razvija se previše folikula, stvarajući rizik od sindroma hiperstimulacije jajnika;
 • Druga medicinska pitanja.

Ako je ciklus neuspešan, u sledećem ciklusu ćete dobiti drugu kombinaciju lekova ili promenjene doze istih kako bi se podstakao bolji odgovor. Moguća je preporuka za donaciju jajnih ćelija u slučaju da vam jajnici uopšte ne reaguju na terapiju.

Aspiracija

Aspiracija jajnih ćelija se obavlja na klinici 34 do 36 sati nakon poslednje injekcije i pre ovulacije. Tokom aspiracije (sakupljanja, izvlačenja) bićete pod sedativima i lekvovima protiv bolova.

Transvaginalna ultrazvučna aspiracija je uobičajena metoda izvlačenja. Ultrazvučna sonda se ubacuje u vašu vaginu da identifikuje folikule. Zatim se tanka igla ubacuje u ultrazvučni vodič kako bi prošla kroz vaginu i u folikule da bi se izvukla jajna ćelija. Ako vaši jajnici nisu dostupni putem transvaginalnog ultrazvuka, može se koristiti ultrazvuk abdomena za vođenje igle.

Jajne ćelije se aspiriraju iz folikula preko igle povezane sa usisnim uređajem. Veći broj se može uzeti za oko 20 minuta. Nakon uzimanja jajeta, možete doživeti grčeve i osećaj pritiska.

Zrela jaja se stavljaju u hranljivu tečnost i inkubiraju. Jajne ćelije koje izgledaju zdrave i zrele biće pomešana sa spermom u cilju stvaranja embriona. Međutim, ne mogu se sva jajašca uspešno oploditi.

Uzimanje sperme

Ako koristite spermu svog partnera, uzorak sperme treba da bude dostavljen u kliniku ujutru nakon uzimanja jajne ćelije. Obično se uzorak sperme dobija prostom masturbacijom. Ponekad su potrebne i druge metode, kao što je aspiracija testisa - upotreba igle ili hirurške procedure za ekstrakciju sperme direktno iz testisa. Donorska sperma se takođe može koristiti. Sperma se odvaja od semenske tečnosti u laboratoriji.

Oplodnja

Oplodnja se može pokušati pomoću dve uobičajene metode:

 • Konvencionalna oplodnja. Tokom konvencionalne inseminacije, zdrava sperma i zrela jajna ćelija se mešaju i inkubiraju preko noći.
 • Intracitoplazmatska injekcija sperme (ICSI). Kod ICSI, po jedan zdrav spermatozoid se ubrizgava direktno u svaku jajnu ćeliju. ICSI se često koristi kada je kvalitet ili broj sperme problem ili ako pokušaji oplodnje tokom prethodnih IVF ciklusa nisu uspeli.

U određenim situacijama, vaš lekar može preporučiti druge procedure pre transfera embriona.

Preimplantaciono genetsko testiranje

Embrionima je dozvoljeno da se razvijaju u inkubatoru dok ne dostignu fazu u kojoj se mali uzorak može uzeti i testirati na specifične genetske bolesti ili tačan broj hromozoma, obično nakon pet do šest dana razvoja. Embrioni koji ne sadrže poremećene gene ili hromozome mogu se preneti u vašu matericu. Dok preimplantaciono genetsko testiranje može smanjiti verovatnoću da će roditelj preneti genetsko oboljenje, ono ne može eliminisati rizik. Prenatalno testiranje se i dalje može preporučiti.

Transfer embriona

Transfer embriona se obavlja na klinici i obično se odvija dva do pet dana nakon uzimanja jajne ćelije.

 • Dobićete blagi sedativ. Postupak je obično bezbolan, iako možete doživeti blage grčeve.
 • Lekar će ubaciti dugu, tanku, fleksibilnu cev koja se zove kateter u vašu vaginu, kroz grlić materice i u matericu.
 • Špric koji sadrži jedan ili više embriona suspendovanih u maloj količini tečnosti je pričvršćen na kraj katetera.
 • Koristeći špric, lekar plasira embrion ili embrione u vašu matericu.
 • Ako je postupak uspešan, embrion će se implantirati u sluzokožu vaše materice oko šest do 10 dana nakon uzimanja jajne ćelije.

Posle procedure

Nakon transfera embriona, možete nastaviti sa svojim uobičajenim svakodnevnim aktivnostima. Međutim, vaši jajnici mogu i dalje biti uvećani. Razmislite o izbegavanju aktivnosti koje mogu izazvati nelagodnost.

Tipični neželjeni efekti uključuju:

 • Izlučivanje male količine bistre ili krvave tečnosti ubrzo nakon zahvata — zbog brisa grlića materice pre transfera embriona;
 • Osetljivost dojke zbog visokog nivoa estrogena;
 • Blago nadimanje;
 • Blagi grčevi;
 • Zatvor.

Ako se nakon prenosa embriona javi umeren ili jak bol, obratite se svom lekaru. On ili ona će vas proceniti zbog komplikacija kao što su infekcija, uvrtanje jajnika (torzija jajnika) i teški sindrom hiperstimulacije jajnika.

Rezultati

Otprilike 12 dana do dve nedelje nakon uzimanja jajne ćelije, uradiće se test na trudnoću iz krvi. Ako ste trudni, čestitamo! Dalje sledi vođenje trudnoće kod ginekologa.

Ako niste trudni, prestaćete da uzimate progesteron i verovatno ćete dobiti menstruaciju u roku od nedelju dana. Ako ne dobijete menstruaciju ili imate neobično krvarenje, obratite se svom ginekologu. Ako ste zainteresovani za pokušaj drugog ciklusa vantelesne oplodnje, vaš lekar može predložiti korake koje možete preduzeti da poboljšate svoje šanse za trudnoću putem IVF-a.

Šanse za rođenje zdrave bebe nakon IVF zavise od različitih faktora, uključujući:

 • Starost majke. Što ste mlađi, veća je verovatnoća da ćete zatrudneti i roditi zdravu bebu koristeći sopstvene jajne ćelije tokom IVF. Žene starosti 41 i više godina se često savetuju da razmotre korišćenje donorskih jajnih ćelija tokom IVF-a kako bi povećale šanse za uspeh.
 • Status embriona. Prenos embriona koji su razvijeniji povezan je sa većom stopom trudnoće u poređenju sa manje razvijenim embrionima (dan drugi ili treći). Međutim, ne preživljavaju svi embrioni proces razvoja.
 • Reproduktivna istorija. Veća je verovatnoća da će žene koje su ranije rodile moći da zatrudne korišćenjem IVF-a nego žene koje nikada nisu rađale. Stope uspeha su niže za žene koje su ranije koristile IVF više puta, ali nisu zatrudnele.
 • Uzrok neplodnosti. Žene koje imaju tešku endometriozu imaju manje šanse da zatrudne korišćenjem IVF-a nego žene koje imaju neobjašnjivu neplodnost.
 • Faktori stila života. Žene koje puše obično imaju manje jajnih ćelija koje se uzimaju tokom IVF-a i češće pobacuju. Pušenje može smanjiti šanse žene za uspeh korišćenjem IVF-a za 50%. Gojaznost može smanjiti vaše šanse da zatrudnite. Upotreba alkohola, rekreativnih droga, prekomernog kofeina i određenih lekova takođe može biti štetna.
Razgovarajte sa lekarom o svim faktorima koji se odnose na vas i kako oni mogu uticati na vaše šanse za uspešnu trudnoću.

Info :

Ginekološka ordinacija i centar za lečenje steriliteta FERTILTET ima višegodišnje iskustvo u lečenju steriliteta i primeni asistirane reprodukcije. Ukoliko ste vi i vaš partner u nemogućnosti da spontano začnete, pridružite se stotinama bračnih parova koji su lečili i izlečili bračni infertilitet i dobili zdravo potomstvo svojom upornošću i našom stručnošću.

Prilozi iz iste kategorije