Standardi ultrazvučnog merenja fetusa

Kalkulator fetalnog rasta

PREPORUČITE

Kalkulator fetalnog rastaProcenaOstali parametriZaključak

Fetus raste već od najranijih dana trudnoće. Ultrazvučni pregledi se rade u redovnim intervalima tokom trudnoće i pomažu u određivanju približne težine i dužine bebe.

Tabela gestacione starosti koristi se za procenu biometrijskih merenja i utvrđivanje da li je rast fetusa normalan. Ako je buduća majka u stanju da navede datum poslednje menstruacije pre začeća, to daje mnogo bolju procenu EDD (procenjeni ili očekivani datum porođaja). EDD se može proceniti na plus-minus 5 dana.

Kalkulatori razvijeni za primenu na ovoj internet lokaciji nude više metoda za procenu datuma porođaja.

Metoda korišćenja ultrazvučnih pregleda za procenu gestacijske starosti vrši se pod pretpostavkom da beba raste normalno i prema standardnom grafikonu težine fetusa. Ako bilo koje stanje promeni rast fetusa, to će takođe učiniti procenu manje pouzdanom. Ultrazvučna metoda omogućava merenje više fetalnih i embrionalnih struktura, ali samo za neke od njih je merenje pouzdano i lako se izvodi više puta.

Kalkulator fetalnog rasta

Procena ultrazvučnih fetalnih merenja se rade pomoću različitih fetalnih grafika i kalkulatora. Kalkulator fetalnog rasta omogućava izračunavanje percentila fetalne težine, kao i fetalnu težinu i gestacijsku starost u trenutku ultrazvučnog pregleda. Ulazni podaci koje trebate uneti su:

  • biparijetalni prečnik (BPD),
  • obim glave (HC),
  • dužina butne kosti (FL) i
  • obim stomaka (AC).

Kalkulator izračunava percentil za svaki od primenjenih parametara kao i gestacijsku starost koja odgovara parametrima.

Uobičajena je praksa da se roditelji odluče za ultrazvučno skeniranje kako bi se procenila težina fetusa pred kraj trudnoće. Međutim, ukoliko je fetus zdrav, na vama je da se u dogovoru sa svojim lekarom odlučite da li ćete ovu metodu, koja ne mora biti pouzdana, uopšte primeniti.

Procena

Kalkulator fetalne težine procenjuje gestacionu starost (GA) i fetalnu težinu (EFW  - Estimated Fetal Weight) prema podacima ultrazvuka, koristeći različite formule (ovde 5 formula Hadlock et al. i jedna Campbel et al.). Proračun se vrši pomoću četiri osnovna parametra, a to su: obim glave (HC), biparijetalni prečnik (BPD), obim stomaka (AC) i dužina butne kosti (FL).

Stvarna težina može biti veća ili manja od izračunate fetalne težine. Brojne su studije koje se bave analizom greške prilikom procene fetalnih parametara na osnovu ultrazvučnih merenja. Kada se razmatra način porođaja, EFW treba da bude tačan sa greškom od 5, maksimalno 10%, pa je minimiziranje nivoa slučajnih grešaka od kritične važnosti.

Kalkulator percentila rasta izračunava koliko je beba velika ili mala u odnosu na prosečnu vrednost. Ako je beba na 40. percentilu, to znači da je veća od 40% beba istog uzrasta i pola.

Percentil 50 je srednja vrednost (prosečna vrednost ili medijana), a vrednost ispod 50 znači da je rast bebe ispod prosečne vrednosti. Vrednost iznad 50 znači da beba ima natprosečnu stopu rasta. Fetus koji meri između 10. i 90. percentila smatra se normalnim.

Kalkulator fetalnog rasta razvijen za primenu na ovoj internet lokaciji koristi napredne metode procene, smernice SZO i formule koje su se za ovu svrhu pokazale kao najpreciznije. Jedinstven je po načinu prezentacije i preciznosti rezultata, a može se reći da je u prednosti nad softverom u sklopu ultrazvučnih aparata zbog svoje opšte dostupnosti, fleksibilnosti i mogućnosti lakog ažuriranja.

Ostali parametri

Različiti parametri koji se koriste za praćenje ili izračunavanje rasta fetusa u materici navedeni su u nastavku radi boljeg razumevanja.

Dužina krunice (Crown-Rump length)

Dužina embrionalne krunice je parametar koji datira embrion i procenjuje prosečnu dužinu fetusa. Može se meriti sa tačnošću od plus ili minus 3 do 5 dana. Udovi i žumančana kesica su isključeni iz ovog proračuna. Dužina krune se takođe može koristiti za izračunavanje gestacijske starosti, pri čemu lekari mogu da procene datum porođaja.

Biparijetalni prečnik i obim glave (Biparietal diameter, Head circumference)

BPD ili biparijetalni prečnik je poprečna širina glave na najširem delu. Merenje se vrši od jedne do druge prednje ivice kosti na suprotnoj strani, jer je najizrazitija. Opseg grešaka u ovom merenju nije veliki jer ovalni oblik glave ne ostavlja puno prostora za greške. Ovo olakšava upotrebu metode iznova i iznova. Veličina glave određena je rastom mozga i ne uzima u obzir druge aspekte razvoja mozga.

Dužina butne kosti (Femur length)

Metoda dužine butne kosti je takođe pouzdana i može se ponoviti. Skeletne displazije imaju tendenciju da utiču na to, ali ovo stanje je vrlo retko. Merenje potvrđuje merenje glave i najbolja vrednost se može dobiti nakon 14 nedelja. Za procenu gestacione starosti mogu biti potrebna najmanje 2, a ponekad čak i 4-5 merenja.

Procenjena težina fetusa (Estimated Foetal Weight)

Postoje različite vrste računarskog softvera i tabela koje pomažu lekaru da izračuna fetalnu težinu, zajedno sa merenjima kao što su obim stomaka, biparijetalni prečnik, dužina butne kosti i tako dalje.

Obim stomaka (Abdominal Circumference)

Ovo je merenje sprovedeno u drugoj polovini trudnoće i koristi se za procenu rasta fetusa. To je približna metoda i koristi se za utvrđivanje da li su proporcije rasta ploda normalne. Meri se na nivou jetre i želuca zajedno sa levom portalnom venom u pupčanom predelu.

Gestacijska vreća (Gestational Sac)

Gestacijska vreća je struktura koje okružuje embrion i verovatno je prva koja se može videti na ultrazvuku na samom početku trudnoće. Obično se vidi do 6. nedelje trudnoće. Ona obuhvata embrion i anmionsku tečnost, pomaže u ishrani i zaštiti bebe u razvoju. Prečnik vreće meri se u ranoj trudnoći u tri dimenzije. Srednja vrednost prečnika se koristi za procenu gestacijske starosti. Metoda se može primeniti između 5. i 8. nedelje trudnoće i ima tačnost od ± 3 dana.

Žumančana kesica (Yolk Sac)

Ovo je membranska vreća i pričvršćena je za embrion. Vrećica se može uočiti između embriona i gestacijske vrećice. Nudi ishranu embrionu pre nego što se sistem krvotoka i placenta razvijaju dajući fetusu potrebnu hranu.

Zaključak

Gestacijska starost se u većini slučajeva izračunava korišćenjem biparijetalnog prečnika, dužine butne kosti, obima glave i obima stomaka. Savremene ultrazvučne mašine imaju program za računarsku biometrijsku analizu koji izračunava procenjeni datum porođaja.

Lekar može da sprovede višeparametarsku procenu gestacijske starosti nakon prvog tromesečja trudnoće. Osnovni parametri su biparijetalni prečnik i dužina butne kosti. Ostali parametri kao što su Occipitofrontal diameter (prečnik glave od potiljka do čela), obim glave ili dužina nadlaktične kosti (Humerus length) takođe se uzimaju u obzir.

Rano merenje za izračunavanje gestacijske starosti obično se uzima kao definitivna procena. Na lekaru je da utvrdi da li se standardni parametri ultrazvučnog merenja fetusa ne slažu u nekom trenutku. Ovo se radi kako bi se izračunale sve prosečne vrednosti i procenila gestacijska starost.

Grafikoni rasta fetusa, koji postoje za razlišite etničke gupe, važan su pokazatelj napretka trudnoće i rasta bebe. Bilo koja anomalija koja se otkrije tokom redovnog merenja je pitanje za lekara koji odlučuje da li je potrebna intervencija. Preporučljivo je ići na sve obavezne preglede tokom trudnoće kako biste bili sigurni da se standardne mere pravilno prate.

Prilozi iz iste kategorije