Parametritis

Zapaljenje vezivnog tkiva materice

PREPORUČITE

ParametritisKlinička slikaLečenje

Parametrijum je vezivno tkivo sa spoljašnje strane grlića materice do zida male karlice duž karličnog dna ispod peritoneuma, iznad svodova vagine.

Bočna parametrija obuhvata prostor u duplikaturi ligg. lata, a bočno od cerviksa do zida karličnih kostiju. U ovim parametrijumima nalazi se vezivno tkivo, limfni i krvni sudovi kao i retke glatke mišićne ćelije.

Prednja parametrija obuhvata prostor ispred, ispod i iznad mokraćne bešike, ispunjen tadođe vezivnim tkivom, limfnim i krvnim sudovima.

Zadnja parametrija obuhvata subperitonealno vezivno tkivo ispred i sa bočne strane rektuma, a između ligamenta sakrouterina.

Parametritis

Parametritis je zapaljenje vezivnog tkiva karlice koje nastaje prelaskom infekcije iz uterusa ili adneksa.

Uzrok nastanka je bakterijska infekcija (Escherichia coli, streptokokne i stafilokokne infekcije). 

Po svojoj lokalizaciji je ekstraperitonealan. Najčešće lokalizacija je bočno od materice, ređe napred ili pozadi, pa se razlikuju:

  • Parametris lateralis,
  • Parametris posterior,
  • Parametris anterior.

Zapaljenje ovih prostora nastaje najčešće ascedentno od rascepa grlića materice i to najćešće posle porođaja i pobačaja. Akutnom parametritisu vrlo često prethodi upala sluzokože materice koja je nastala kao komplikacija posle pobačaja, porođaja, kao i nakon intervencije (biopsija) na grliću materice.

Način širenja infekcije je uglavnom preko limfnih puteva. Najteža komplikacija je širenje zapaljenskog procesa na gore, prema preitoneumu i nastanak difuznog peritonitisa.

Dijagnoza se postavlja na osnovu ginekološkog pregleda i laboratorijske analize.

Klinička slika

Klinička slika akutnih oblika protiče sa znacima zapaljenja (povišena temperatura i groznica), sa teškim opštim stanjem i bolovima u donjem delu stomaka, sa širenjem prema krstima i preponama.

Karakteristično je:

  • povišenje temperature,
  • jeza,
  • drhtavica,
  • ubrzan puls,
  • otežano mokrenje i defekacije,
  • bol u donjem delu trbuha.

Prilikom pregleda se opipava ograničena bolna infiltracija čvrste konzistencije. Ako proces napreduje, infiltrat se širi i dopire u zidove male karlice sa izbočenim zanjim svodom vagine. Kao komplikacija može nastati apsces u maloj karlici.

Lečenje

Lečenje se sastoji od mirovanja, konzumiranja antibiotika (i to dovoljno dugo, i nakon pada telesne temperature), a ako se formira apsces, neophodna je evakuaciona punkcija uz davanje antibiotika. Punkcije se mogu ponavljati više puta dok ima sadržaja, a predstavljaju važan deo u lečenju i bržem poboljšanju opšteg stanja.

Mogućnost prelaska u hronični oblik je manja kod pravilnog lečenja. U protivnom, dolazi do fibroznih zadebljanja, obično pozadi i bočno, sa pomeranjem položaja materice u stranu. Od subjektivnih tegoba, javljaju se povremeni bolovi koji se pojačavaju pri dugotrajnom radu, stajanju, hodanju, snošaju. Lečenje hroničnih oblika uključuje hospitalizaciju, nespecifičnu nadražajnu terapiju sa dijatermijom, sunčanjem i banjskim lečenjem.

Prilozi iz iste kategorije