Kardiotokografiju lekari i babice obično nazivaju CTG-om. Ovaj pregled služi za praćenje otkucaja bebinog srca i kontrakcija materice majke tokom trudnoće i za vreme porođaja.

Šta je kardiotokografija?

Kardiotokografija (CTG) meri otkucaje srca vaše bebe. Istovremeno prati i kontrakcije u materici. CTG se koristi i pre rođenja (antenatalno) i tokom porođaja, da bi se nadgledalo stanje deteta kod bilo kakvih znakova komplikacija. Analizirajući promene u radu srca ploda ginekolog može proceniti u kakvom se stanju nalazi plod u vašoj materici na apsolutno neinvazivan način.

Šta se dešava tokom kardiotokografije?

Spoljašnje merenje
CTG se najčešće izvodi spoljašnjim merenjem. To znači da se oprema koja se koristi za nadgledanje bebinog srca postavlja na stomak majke. Oko trbuha majke postavlja se elastični pojas. Zatim se dve okrugle, ravne ploče veličine teniske loptice (kalote) stavljaju na površinu stomaka. Jedna od ovih kalota meri otkucaje srca bebe. Druga procenjuje pritisak koju eventualna materična kontrakcija prenosi na trbušni zid. 

Da bi prenos signala bio bolji manja količina gela sa stavi na deo kože majke gde će biti postavljene kalote. 

Kalote su povezane sa monitorom koji tumači signale bebe i materice. Bebini otkucaji srca mogu se čuti kao udaranje ili pulsiranje koje monitor proizvodi. Nekada ovaj zvuk može biti naročito bučan i unzemirujuć za buduću majku, pa možete tražiti da se smanji. Iz monitora polako izlazi papirni zapis koji prikazuje otkucaje srca bebe, kao i na koji način se otkucaji menjaju u odnosu na kontrakcije materice. 

Ako imate CTG pre porođaja, od vas će se možda tražiti da pritisnete dugme na aparatu svaki put kada se beba pomeri. U ovom trenutku nećete imati nikakve kontrakcije, pa će CTG pratiti samo otkucaje srca bebe.

Unutrašnje merenje
Povremeno tokom porođaja, ako se signal ne može pronaći pomoću spoljnog monitora, ili kada je nadzor važniji, može se koristiti unutrašnji nadzor. Za unutrašnji nadzor koristi se mali, tanki uređaj koji se naziva elektroda. Ovo se ubacuje kroz vaginu i grlić materice (koji će se otvoriti tokom porođaja) i stavlja se na prednjačeći deo ploda (isključivo poglavinu). Ovaj uređaj beleži otkucaje srca bebe.

Ukoliko nosite blizance, u jednom trenutku je moguće pratiti srčani rad samo jednog blizanca. 

Kako funkcioniše kardiotokografija?

CTG koristi ultrazvučne talase za praćenje otkucaja srca bebe. Ultrazvuk je visokofrekventni zvuk koji ne možete čuti, ali se može poslati (emitovati) i otkriti posebnim uređajima.

Ultrazvuk slobodno putuje kroz tečna i meka tkiva. Međutim, ultrazvuk se vraća kao "eho" (reflektuje se nazad) kada udari o čvrstu površinu. Na primer, ultrazvuk će slobodno putovati krvlju u srčanoj komori. Ali, kada udari u čvrsti ventil, veliki deo ultrazvuka odjekuje unazad. Drugi primer je da kada ultrazvuk putuje kroz žuč u žučnoj kesi, on će snažno odjeknuti ako udari u čvrsti kamen u žuči.

Dakle, kako ultrazvuk „pogađa“ različite strukture u telu, različite gustine, šalje nazad odjeke različite jačine.

U CTG monitoringu koristi se posebna vrsta ultrazvuka, nazvana Doppler®. Ova vrsta ultrazvuka koristi se za merenje struktura koje se kreću, što ga čini korisnim za praćenje otkucaja srca.

Druga kalota na CTG-u meri promenu pritiska na površini majčinog stomaka. Promene pritiska na površine uzrokuju kontrakcije materice.

Šta može pokazati kardiotokografija?

Normalno je da bebin puls varira između 110 i 160 otkucaja u minuti. Ovo je mnogo brže od vašeg otkucaja srca, koji iznosi oko 60-100 otkucaja u minuti. Otkucaji srca vaše bebe koji ne variraju ili su preniski ili previsoki mogu značiti da postoji problem. Vaš akušer ili babica će možda morati da urade dodatne testove provere stanja ploda ukoliko uoče neregularnosti u CTG zapisu.

Promene u otkucajima srca bebe koje se javljaju zajedno sa kontrakcijama čine dobro poznati obrazac. Određene promene u ovom obrascu mogu ukazivati na problem.  Ako rezultati testa ukazuju na to da vaša beba ima problem, vaš akušer može odlučiti da vas porodi. To često znači da odluka pada u pravcu carskog reza.

Kada se radi CTG?

Opšte prihvaćeno mišljenje je da se CTG pregled obavlja redovno počevši od 28-30. nedelje trudnoće. Preporučuje se nedeljna kontrola od 36. nedelje, dok se u terminu porođaja CTG radi jednom dnevno. U nekim visokorizičnim situacijama, CTG se radi i tri puta dnevno, kao i sve vreme (kontinuirano) tokom porođaja. Uobičajeni CTG pregled traje između 20 i 60 minuta.

Kada je CTG neophodan?

U normalnom porođaju sa niskim rizikom, CTG obično nije potreban. Babica će s vremena na vreme slušati otkucaje srca vaše bebe kako bi proverila da li je sve u redu. Međutim, u određenim situacijama preporučuje se stalno praćenje CTG-om. Ovo uključuje:

  • Mogući prevremeni porođaj ili zastoj rasta ploda;
  • Imate visok krvni pritisak;
  • Imate visoku temperaturu;
  • Imate infekciju;
  • Imali ste vaginalno krvarenje;
  • Višeplodnu trudnoću;
  • Zamućenu plodovu vodu;
  • 24 sata nakon pucanja vodenjaka nije započet porođaj;
  • Ako je vaša beba u neobičnom položaju;
  • Imate ubrzan porođaj uz indukciju ili vam je data epiduralna anestezija za ublažavanje bolova.
Ako CTG zapis nakon 20min bude uredan, smatra da je plod u dobrom stanju i CTG se može prekinuti. U našoj visoko specijalizovanoj ginekološkoj ordinaciji Fertilitet možete zakazati CTG pregled i proveriti stanje vašeg ploda. 

Prilozi iz iste kategorije