MKB-10

Kako bismo olakšali upotrebu Međunarodne klasifikacije bolesti (10. revizija), omogućena je pretraga obimne baze podataka. Na jednostavan i efikasan način možete naći, a zatim kopirati i preneti podatke o dijagnozi, uključujući šifru, nazive na srpskom i latinskom jeziku i pripadajući identifikacioni broj koji dodeljuje RFZO . Za više informacija, podsećamo da možete koristiti i rečnik često korišćenih pojmova i skraćenica.

Unesite pojam koji tražite...


© Fertilitet

Ginekološka ordinacija i centar za lečenje steriliteta