Translate text

Vanmaterična trudnoća
Ocena korisnika: / 27
LošeNajbolje 
Napisao dr Petar Čanković   

Nema veće dileme i teže situacije u ginekologiji od rešavanja problema vanmaterične trudnoće. Posebno razlikovanje, od slučaja do slučaja, bolesti sa nekih drugim oboljenjima koja daju sličnu kliničku sliku. Problem posebno komplikuje način lečenja i posledice koje ostaju nakon vanmaterične trudnoće. One mogu biti toliko ozbiljne da ugroze reproduktivno zdravlje žene. Svaki izostanak menstrualnog krvarenja znak je za oprez ili uzbunu. 
Vanmaterična trudnoća je trudnoća kod koje se oplođena jajna ćelija razvija van materice. Može da se razvije na jajniku, jajovodu ili u trbušnoj duplji. Prema mestu gde je došlo do usađivanja oplođene jajne ćelije razlikujemo:

 

Tubarnu trudnoću- Zavisno od lokacije trudnoće u jajovodu ishod tubarne trudnoće može biti različit. Ampularne trudnoće, koje su ujedno i češće obično završavaju tubarnim pobačajem bez ruptura, dok trudnoće u istmičnom delu jajovoda ili u intersticijskom delu obično dovode do ruptura. U zavisnosti od dela tube u kojem se jajna ćelija smestila, trudnoća može napredovati i 6 do 8, a ponekad i 12 sedmica.


Abdominalnu trudnoću- Prema načinu nastajanja može biti primarna i sekundarana. Kod primarne se oplođenje i usađivanje jajne ćelije od početka dešava u trbušnoj šupljini, a kod sekundarne se oplodnja desila u jajovodu, ali je pri kontrahovanju jajovoda odbačena u trbušnu duplju gde se naknadno i usadila , оvo je veoma retka pojava. Za razliku od tubarne trudnoće abdominalna trudnoća može se nastaviti i duže zbog povoljnijih uslova u trbušnoj duplji odnosu na jajovod. U literaturi su opisani slučajevi da se trudnoća razvijala do samog termina za porod i uspešno je završavana carskim rezom.

Ovarijalnu trudnoću- Ovarijalna trudnoća nastaje zbog poremećene peristaltike jajovoda. Klinička slika je uveliko slična tubarnoj trudnoći, ali sa bržim razvojem.

Cervikalna trudnoća- Iako nije vanmaterična, ova trudnoća spada u grupu ektopraktičkih trudnoća. Ova trudnoća je veoma opasna zbog dramatične kliničke slike i činjenice da cerviks nema sposobnost zaustavljanja krvarenja kontrakcijom. Trudnoća se razvija u sluznici vrata materice koja nije pripremljena za trudnoću. karakterišu je jaki bolovi, obilno krvarenje. Ako je trudnoća preko 8 nedjelja obično završava histerektomijom odnosno potpunim hirurškim odstranjenjem materice.


Pošto ni jedno od ovih mesta ne pruža oplođenom jajašcu sve potrebne uslove za razvijanje, dolazi ranije ili kasnije do prekida trudnoće. 

I kod vanmaterične trudnoće žena primeti da joj je izostala menstruacija, što je navodi da veruje kako je u drugom stanju. Katkada oseća i druge znake trudnoće, kao gađenje, jutarnje povraćanje, nesvesticu itd., ali u manjoj meri nego kod pravilne trudnoće. Obično dve do tri nedelje posle izostale menstruacije, katkada i kasnije, dolazi do raznih teškoća koje su jasni i ne sumnjivi znaci da nije bilo pravilne trudnoće i da je došlo do prekida vanmaterične trudnoće. 

U tom slučaju žena iznenada oseti jak bol u donjem trbuhu, jako prebledi, često se onesvesti, puls (bilo) joj je slabo i ubrzano, povraća ili je muči na povraćanje. Iz polnih organa nastaje krvarenje, ali ne jako. Međutim, unutrašnje krvarenje, tj. krvarenje u trbušnu šupljinu koje nastaje usled prskanja krvnih sudova u jajovodu, može biti veoma obilno, tako da život žene dolazi u opasnost. Svi opisani znaci nastaju usled naglog i velikog gubitka krvi u trbušnoj šupljini.

Prekid vanmaterične trudnoće može da nastupi i postepenim stezanjem jajovoda. Žena oseća na mahove jače i slabije bolove, pomalo krvari, a znaci trudnoće, koje je eventualno u početku osećala, postepeno se gube. Krvarenje iz polnih organa proteže se duže vreme, isto tako i bolovi, koji katkad postepeno i uminu. 

Pomoć u slučaju vanmaterične trudnoće može da pruži samo lekar, i to u bolnici. Zato ženu treba odmah bio dan ili noć preneti u bolnicu, naročito ako su jaki bolovi propraćeni ostalim znacima. Pri tom treba postupati veoma oprezno. Treba je uneti u kola i smestiti da leži, po hladnom vremenu dobro je pokriti i lagano, bez velikog truckanja voziti. 

Uzroci trudnoće izvan materice su najčešće razne nepravilnosti na putu kojim oplođeno jajašce treba da prođe do materice. Nedovoljno razvijena, iskrivljena materica ili prirasli jajovodi, sa odebljalom, neravnom sluzokožom, mogu da budu zapreka da oplođeno jaje dođe u matericu. Ove nepravilnosti su najčešće posledice zapaljenja unutrašnjih polnih organa. 

Trudnoća izvan materice može da se utvrdi i pre nego što nastupi prekid trudnoće, ili se bar može posumnjati da je u pitanju vanmaterična trudnoća. U tom slučaju žena mora biti stalno pod nadzorom lekara ili ako se sa sigurnošću utvrdi da postoji vanmaterična trudnoća, preduzima operacija pre nego što nastane unutrašnje i spoljnje krvarenje, tj. znaci prekida vanmaterične trudnoće. Na taj način sprečava se veliko unutrašnje krvarenje koje može biti smrtonosno za ženu. 

Zbog toga svaka žena koja posle izostanka menstruacije počne da krvari i oseća bolove, ili primećuje da nema ostalih znakova trudnoće, ili su ti znaci slabiji nego kod drgih trudnoća, treba odmah da potraži pomoć  lekara. U ovom slučaju to je jedini način da se spreči velika opasnost koja preti ženi sa vanmateričnom trudnoćom.

 

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs