Translate text

Anatomija muških polnih organa
Ocena korisnika: / 145
LošeNajbolje 
Napisao Docent dr sc.med. Nemanja Milinčić   

Muški polni organi (Organa genitalia masculina )

Umesto uvoda u opis muških polnih organa ispričaću vam anegdotu sa mojom koleginicom, profesorom anatomije, koja je jednom u razgovoru o predavanjima koja su nam najomiljenija i u čijem izlaganju najviše uživamo, izjavila : „ Nikada nisam držala muške polne organe…“. Nisam ih ni ja „ držao „ ali neko slovo pristajem da napišem.

 

Dele se na spoljne i unutrašnje.

 

Spoljni polni organi (Partes genitales externae)

 1. Polni ud (Penis )

Neparan organ, valjkastog, manje ili više izduženog oblika, kojim se obavlja kopulacija. Čine ga tri dela:

 • Koren (radix penis), njegov zadnji deo, skriven i pričvršćen za donje grane preponskih i sedalnih kostiju. Ovaj deo je nepokretan (pars fixa)
 • Telo (corpus penis), njegov prednji deo, koji slobodan visi ispred simfize, između skrotuma u središnjoj liniji (pars libera seu pars pendula). Gornja strana penisa ili poleđina (dorsum penis) spojena je bočnim ivicama uda sa donjom ili uretralnom stranom (facies urethralis).
 • Glavić uda (glans penis), koji je okružen plitkom brazdom (collum glandis) a na vrhu je spoljni otvor uretre – završni deo mokraćne cevi.

 

Penis grade kavernozna tela (šupljikava, erektilana) i njihov fibrozni omotač. Dva gornja kavernozna tela (corpus cavernosum penis) spojena su duž središnje linije u jednostavno kavernozno telo, a sa donje strane je neparno spongiozno telo, u kome je uretra. Kavernozno telo gradi kavernozno (erektilno) tkivo i fibrozni omotač. Kavernozno tkivo je građeno od mišićno – elastičnih pregrada koje stvaraju skeletnu građu i imaju izgled sunđera (cavernae corporum cavernosum). Kaverne su povezane i krv slobodno struji kroz tkivo.

 

Erekcija nastaje pod dejstvom simpatičkog nervnog sistema koji izaziva popuštanje tonusa glatkih mišića u pregradama kavernoznog tela i arterijska krv ispunjava kavernozno tkivo. U zidu kaverni pod dejstvom parasimpatikusa dolazi do istezanja i proširenja kaverni, što pritiska ulazne otvore vena i tako se usporava oticanje krvi iz penisa, što održava erekciju. Kada se poveća tonus glatkih mišića u pregradama kavernoznog tela nastaje pražnjenje kaverni i do pada erekcije.

 

Spongiozno telo penisa (corpus spongiosum penis) je valjkasto kavernozno tkivo sa proširenjem na oba kraja, gde zadnji kraj je zadebljan i zove se glavica (bulbus penis). Građa je slična građi kavernoznog tela.

 

Fibrozni omotač uda čine duboka facija koja oblaže kavernozno i spongiozno telo i površna facija koja je tanka i prilagođena promeni veličine penisa.

 

Kožni omotač penisa čini tanka koža, koja oko zanje ivice glansa penisa stvara kožnu duplikaturu, „navlaka glavića“, preputium, a sa donje strane se formira uzica (frenulum praeputii). Ako se otvor kožne duplikature, prepucijum, suzi nastaje fimoza, urođena ili stečena. Hirurškim putem se vrši proširenje prepucijalnog otvora, a potpuno opsecanje kožice naziva se obrezivanje (circumcisio).

 

Vaskularizacija penisa je izuzetno dobra. Glavna arterija je a.penis od koje se odvara a.profunda penis, koja se grana u vijugave grančice (aa.helicinae), koje se otvaraju u šupljine kavernoznog tela. Iz kaveni polaze kavernozne vene (vv.cavernosae) koje vode krv u v.dorsalis penis i dalje u plexus venosus vescalis.

 

Nervi penisa dolaze iz plexus pudendusa za mišiće m.bulbocavernosus i m.ishiocavernosus i plexus pelvinusa koji sadrži autonomna nervna vlakna, simpatička i parasimpatička.

 

2.  Uretra (urethra maskulina)

Mokraćna cev koja od bešike ide do glansa penisa, sa svojim unutrašnjim i spoljašnjim otvorom i dužinom oko 15 cm služi kao izvodni mokraćni kanal i kao semeni put. Deli se na prostatični deo, opnasti i spongiozni deo, u zavisnosti kroz koji organ prolazi.

 

3.  Mošnice (scrotum)

Kožno – mišićna kesa između bedara u kojoj su smešteni testisi, koja na središnjoj liniji ima kožni šav mošnica (raphe scroti), jače pigmentisani deo, koji u unutrašnjem delu se nastavlja sa pregradom skrotuma, koja deli šupljinu mošnica na dva dela. U subkutanom delu mošnica nalaze se glatke niti (tunica dartos scroti) koja reaguje na spoljačnje temperaturne promene ili na emocionalne draži i tako se skuplja ili širi, dižući ili spuštajući testise. Ovo je važno zbog spermatogeneze jer temperatura u mošnicama mora da bude za nekoliko stepeni niža od telesne temperature.

Unutrašnji polni organi (partes genitals interna)

 1. Semnik (testis) je muška polna žlezda koja stvara speramtozoide i žlezda je sa unutrašnjim lučenjem, smeštena u mošnicama. Parni je organ, oblika izduženog jajeta, dužine 5cm, širine 3cm, debljine 2cm, težine 15 do 30 g.

  Građa testisa :

  • Vezivno tkivo testisa čine čaura testisa (tunica albuginea),  vezivne pregradice (septula testis) i Hajmarovo telo (mediastinum testis seu corpus Highmori).
  • Parenhim testisa – sopstveno tkivo semnika podeljeno je septulama testisa na oko 200 semnikovih režnjića (lobuli testisa) koji su piramidalnog oblika i vrhom su usmereni prema medijastinumu semenika. U svakom lobulusu su semene cevčice, vijugave i prave, koje se spajaju u medijastinumu testisa i odatle se izdvajaju semeni kanalići (ductuli efferentes testis) njih oko 20, koji povezuju semnik sa pasemenikom i grade režnjeve pasemenika (lobuli epididymidis). Intersticijsko tkivo (međuprostor) semnika čine vezivno tkivo, krvni sudovi, nervi i intersticijske ćelije koje formiraju zajedno Leidig-ovu endokrinu žlezdu, koja luči testosteron , muški polni hormon, odgovoran za sekundarne seksualne karakteristike muškarca.
 2. Pasemnik (epididymis) je parni organ , zavijen, duguljast, na zadnjoj ivici i gornjem polu testisa. Dug je 4 – 6 m, promera 0,3mm, a na repu se nastavlja u semevod. Glava pasemnika je spojena sa testisom. Pasemički kanali (ductus epididymidis) ispunjeni su spermatozoidima.
 3. Semevod (ductus deferens) je kanal dužine 60cm, promera 0,5mm, i deo je semenih puteva. Ide od repa pasemnika kroz preponski kanal i malu karlicu do baze prostate, gde se spaja sa izvodnim kanalom semene kesice u briznik svoje strane.
 4. Semena vrpca (funiculus spermaticus) je ovalna formacija, peteljka na kojoj visi testis i kroz koju ide semevod , krvni sudovi i nervi.
 5. Semene kesice (vesiculae seminales) su žlezde čiji sekret razređuje spermu, a nalaze se sa bočne strane oba semevoda.
 6. Briznici (ductus ejaculatorii) su parni kanali, dužine do 2,5cm, koji nastaju spajanjem donjeg dela semevoda i izvodnog kanala semene kesice. Kanal se otvara sa obe strane ušća prostatične mešinice.
 7. Kestenjača (prostata) je neparan mišićno-žlezdani organ koji je smešten u potperitonealnom spratu karlice a koji obuhvata početni deo uretre. Sekret prostate čini deo sastava sperme. Prolaskom uretre i oba briznika prostata se deli na 4 režnja: prednji, srednji i dva bočna. Napred je simfiza a pozadi rektum. Prostatu čine kanali, mešinica, žlezdano tkivo i tkivo prostate.
 8. Kuperove ili bulbo-uretralne žlezde (glandulae bulbo-urethrales – cowperi) su parne žlezde pridodate semenim putevima, veličine graška, uz zadnju stranu uretre, iza i iznad bulbusa penisa. Izvodni kana, dug 4cm, izliva sekret u uretru.

Sperma je beličasta viskozna alkalna tečnost koju stvaraju testisi, epididimisi,ampule duktusa deferentisa, semene kesice, prostatične žlezde, bulbo-uretralne i Litte-ove žlezde.

 

BMI Calculator

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Pregnancy Calendar

Unesite datum poslednjeg ciklusa:
Copyright (C), 2008-2011 by VasGinekolog.rs